Sayı 6

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 6' i indirmek için tıklayınız.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Makaleler

 

Ana Sınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarının Belirlenmesi……….1

Determining Sufficiency of Kindergarden Teachers Regarding as Preparation Studies of Reading-Writing

D. Neslihan BAY 
Fatma ALİSİNANOĞLU

Özet/Abstract

 

Eğitim ve Toplum Olgularının Etkileşimi: Sosyoekonomik ve Sosyopolitik Analiz...15 

Interaction Between Education and Society: Socio-Economic and Socio-Political Analysis

Jale AKHUNDOVA

Özet/Abstract 

 

Türkiye’de Değişen Bölgesel Kalkınma Politikaları …....29

Changing Regional Development Policies in Turkey

Rasim AKPINAR

Özet/Abstract

 

Giresun Vilâyeti Bilimsel Kaynakçası I(Giresun’aDairŞuraveSempozyumTebliğleri)...............47

Scientific Giresun Province Bibliography I  (Sura and Symposium Papers on Giresun)

Nazım KURUCA - Hüseyin KARA

Özet/Abstract