Sayı 7

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 7' i indirmek için tıklayınız.
Çevre Eğitiminde Jigsaw Tekniği Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Tekniğe İlişkin Görüşleri

Hasan GÜRBÜZ

Mürşet ÇAKMAK

Mustafa DERMAN

 Bu çalışma, çevre eğitiminin jigsaw tekniği ve geleneksel öğretimle yapılmasının öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve öğrencilerin jigsaw tekniği hakkındaki görüşlerini …

Özet Tam Metin

 

 
 
 Yiyecek Hazırlama ve Pişirme Uygulamaları - Amasya Örneği 

Hüsniye KOÇAK

 Bu araştırma, Amasya ili merkez ilçesi ve köylerinde yiyecek hazırlama ve pişirme uygulamalarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyalini Amasya ili, merkez ilçesi ve köylerinde yaşayan basit tesadüfi… 

Özet I Tam Metin

 

 

Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Bir Web Macerası Tasarımı

Ahmet AKÇAY

Abdullah ŞAHİN

 Bilişim teknolojilerinin hakim olduğu günümüzde teknolojiyi eğitime entegre etme çabaları büyük bir hız kazanmıştır. Bu doğrultuda bilgisayar ve İnternet tabanlı yöntem ve teknikler üzerinde çalışılmaktadır. Ön plana çıkan yöntemlerden biri de…

 Özet Tam Metin

 

 
 
Üniversite Öğrencisi Seçmenlerin Benlik Saygısı ve Şüphe Durumları Yönünden Siyasal Reklamlara Yaklaşımı

Erdem TATLI

  İlgili yazı, yazarının isteği üzerine yayından kaldırılmıştır. 

 

 
Milli Azerbaycan Tarihi Müzesinde Ünlü Petrol İşçileri Süleyman Vezirov ve İsmayil Hüseynova Ait Hatirlatici Materyallar

Emin MELİKOV

 

 Azerbaycan Milli Tarih Müzesi 1920 yılında kurulmuştur. Müze kurulduğu ilk günden itibaren kendisinde Azerbaycan tarihini aksettiren materyalların toplanması  işi ile meşgul olmuş, aynı zamanda Azerbaycanda ilk bilimsel...

Özet I Tam Metin

 

 

Bakım Planlama Faaliyetlerinde Tamsayılı Doğrusal Proglama ve Bir Uygulama

Hüseyin GÜRBÜZ

Eser CÖMERT

 Organizasyonlar ve sistemlerin, kendilerinden beklenen talepleri karşılamak amacıyla kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanması gereklidir. Bu kapsamda bir üretim tesisi veya bir sistemin amaçlarını yerine getirebilmesi için, faaliyetlerini sürekli olarak devam ettirilebilmesini…

Özet Tam Metin

 

Ben Bir Benin Vatandaşıyım 
(Gezi Yazısı)

Orhan KURAL

 Üç kardeş üç krallık kurdu bu topraklarda. Bunlardan en güçlüsü ve hırslısı Dahomey idi. Benin, 1899’da Fransızların egemenliğine geçtiğinde, Dahomey Krallığı 1625’ten beri bu topraklarda hüküm sürüyordu. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda yerli halkının çoğu köle olarak toplandığı için buralara “Köle Kıyısı” adı verildi. Fransız Batı Afrikası’nın bir parçası olan Benin,…

Tam Metin