Tezsiz Yüksek Lisans Programları

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
ANA BİLİM/ ANA SANAT DALI PROGRAMIN ADI
İKTİSAT ANA BİLİM DALI İktisat ve Yönetim Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.)
İŞLETME ANA BİLİM DALI İşletme Tezsiz Yüksek Lisans
İŞLETME ANA BİLİM DALI Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans
İŞLETME ANA BİLİM DALI Muhasebe ve Finansman Tezsiz Yüksek Lisans
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.)
EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Resim-İş Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans
EKOTURİZM REHBERLİĞİ ANA BİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) Ekoturizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.)
ÇOCUK HAKLARANA BİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) Çocuk Hakları Tezsiz Yüksek Lisans
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.)