Birim Kalite Komisyonu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Sıra No Unvanı Adı Soyadı Görevi E-Posta Adresi
1 Prof. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU Enstitü Müdürü oguz.serdar.kesicioglu@giresun.edu.tr
2 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GENİŞ Enstitü Müdür Yrd. m.aligenis@giresun.edu.tr
3 Ünal ÇAKIR Enstitü Sekreteri unal.cakir@giresun.edu.tr
4 Ferit BÜLBÜL Türk Dili ve Edebiyatı Tezli YL öğrencisi feritbulbul148@gmail.com