Enstitü Yönetim Kurulu

Müdür/Başkan Prof. Dr. Güven ÖZDEM
Müdür Yardımcısı/Üye Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KARA
Müdür Yardımcısı/Üye Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN
Üye Prof. Dr. Servet CEYLAN
Üye Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN