Genel Bilgiler

Enstitümüz, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunun 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun Üniversitesine bağlı 6 fakültenin (Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi ve İletişim Fakültesi) bünyesinde bulunan 20 anabilim/anasanat dalı bünyesinde 21  tezli yüksek lisans, 5 tezsiz yüksek lisans 7 doktora olmak üzere 33 programda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Enstitümüz, bu anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü eğitimi koordine etmek, yürütmek ve geliştirmek ile yükümlüdür.