Misyon-Vizyon

Misyon-Vizyon

Misyon

Sosyal bilimler alanında ülkemizin, bölgemizin ve üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireylerin yetiştirildiği, bilimsel araştırmaların yürütüldüğü, toplumun hizmetine sunmak üzere projelerin geliştirildiği ve uygulandığı, yurt içi ve yurt dışı kurumlar ile işbirliğinin geliştirildiği bir birim olmak.

Vizyon

Lisansüstü eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları, yönlendirici ve paylaşımcı yapısıyla; küresel ve bölgesel ölçekte sosyal bilimler alanında ön sıralarda yer alan saygın ve güvenilir bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Değerler

 • Atatürk İlkeleri
 • Hukukun üstünlüğü
 • Fırsat eşitliği
 • İfade özgürlüğü
 • İnsan hakları
 • Üretilen bilgi ve hizmette kalite
 • Bilimsel etik kurallar
 • Katılımcı yönetim anlayışı
 • Öğrenci memnuniyeti
 • Performansa dayalı insan kaynakları değerlendirmesi
 • Çevreye duyarlılık