Müdür Yardımcıları

                                                                                                                                                          
                   
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali GENİŞ       Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KARA
Müdür Yardımcısı            Müdür Yardımcısı