Özel Sayı - Eğitim Özel Sayısı (Cilt I)

kapak_07.jpg

 

EĞİTİM ÖZEL SAYISI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Eğitim Özel Sayısı'nıntamamını indirmek için tıklayınız...

 

 

 


 

 

Eğitim Özel Sayısı Makaleler

 

Dinleme Problemlerine Yönelik Bir Öneri: Olaya Dayalı Dinleme Eğitimi

Sedat MADEN

     Bilim, teknoloji ve insan kavramlarının ön plana çıktığı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin insan yaşamını kolaylaştırmak için arttığı bilgi toplumunda, yaşam standartları eğitim sisteminin gerekliliklere uygun ürün ortaya çıkartması ile yakından ilişkilidir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler...

Özet Tam Metin

 

 

 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Matematik Dersine İlişkin Tutumlarının Başarıya Etkisi

Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ

Derya KELLECİ

 

     Bireyin gelişiminde önemli payı olan matematiğin özgür iradeye sahip, kendini rahatlıkla ifade edebilen, uyumlu, kendine güvenen, üretken, yenilikçi ve yaratıcı bireylerin yetişmesine katkı sağlayabilmesi ancak nitelikli bir eğitim ile olası görülmektedir. Bununla birlikte matematik, öğrenciler tarafından...

Özet I Tam Metin

 

 

Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimleri ile Demokrasi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Özlem BEKTAŞ ÖZTAŞKIN

Mustafa İÇEN

 

     Demokrasi diğerlerinin düşüncesini anlama, sosyal adalet, fırsat eşitliği, insan hak ve özgürlüklerini hedefleyen bir süreçtir. Siyasi fikir, değer, inanç gibi unsurlar demokrasiye geçiş yapan toplumlarda hayati bileşenlerdir (Hu, 2003). Demokrasi kavramını karşılayan...

Özet I Tam Metin

 

 

 

Baba Tutumları ile Çocuğun Yaşı, Cinsiyeti, Doğum Sırası ve Kardeş Sayısı Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Mehmet Akif İNCİ

Ümit DENİZ

     Ailenin öneminden bahsedildiğinde, sorumluluğun büyük çoğunluğunun annede olduğuna inanılır. Ancak gelişen teknoloji, eğitim, siyaset ve bilim ile birlikte çocuk gelişiminde babaların da anneler kadar önemli olduğu anlaşılmıştır (Atmaca Koçak, 2004; Poyraz, 2007). Babanın çocuğun cinsel kimlik...

Özet I Tam Metin

 

 

 
Google Otomatik Tamamlama Çocuklarla İlgili Neler Öneriyor?

 

Burhanettin KESKİN

     Google autocomplete quickly displays suggestions for the search one is attempting before the person finishes typing. According to Google, the autocomplete function is design to help the searchers in many ways. Suggestions provided by autocomplete may prevent lengthy typing, replace misspelled search terms, display a repeated favorite search, and...

Özet I Tam Metin

 

 

 
Planlı Bir Alan Gezisi İçin Örnek Uygulama: Bir Fabrikası Gezisi

 

Aykut Emre BOZDOĞAN

Alperen OKUR

Gonca KASAP

     Günümüzde öğrencilerin eğitim açısından hem bireysel ihtiyaçlarının karşılanması hem de araştırma yapma, bilimsel metotları kullanma ve eleştirel düşünme gibi birçok davranışı kazanmaları noktasında okulların yanı sıra okul dışı ortamların da her geçen gün önem kazandığı görülmektedir. Yani günümüz eğitim ve öğretim...

Özet Tam Metin

 

 
Okulda Bedensel Ceza Uygulanmasına Karşı Çocuğun Korunması

 

Saadet KURU ÇETİN

Pelin TAŞKIN

     Bedensel ceza, birçok araştırmacı ve komite tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bedensel ceza tanımlarının ortak noktasının, istenen davranışı göstermeyen ya da istenmeyen davranışı sergileyen kişinin bedenine acı vermek olduğunu belirtme...

Özet Tam Metin

 

 

 
Ortaokul Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Tema Değerlendirme Soruları Üzerine Bir Araştırma

 

Mehmet Akif ÇEÇEN

Hasan KURNAZ

     Planlı eğitim uygulamalarında öğrencilerin neler öğreneceğine, öğretmenlerin neler öğreteceğine ders kitapları rehberlik eder. Türkçe öğretiminde öğretmenlerin, araç gereç kullanımında öncelikli olarak ders kitaplarından faydalandığı...

Özet Tam Metin

 

 

 
Orhun Abidelerinin Türkçe Öğretiminde Değer Aktarımı Açısından Önemi II: Kül Tigin Abidesi

 

Mehmet Nuri KARDAŞ

     Bireylerin bir araya gelerek toplumsallaşarak millet olmaları sürecinde büyük işlev gören iki etken vardır. Bu etkenler, ortak “dil” ve “değer”lerdir. Bireyler, ancak dil ve değer paydasında buluştukları ölçüde mutlu...

Özet Tam Metin

 

 

 
Orta Öğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinde Fiziksel ve Motorik Gelişim Beklentilerinin Araştırılması

 

Şevki KOLUKISA

Beytullah DÖNMEZ

Kürşad Han DÖNMEZ 

     Fizyolojik yaşam için oksijen, sıvı ve besin alımı, ısı, basınç ve çoğalma önemli faktör ise, mental yaşam ruhsal ve psikolojik sağlık çok önemli ise, sosyal ve zihinsel yaşam için öğretim-eğitim önemli faktördür (Dewey, 1984).

     Eğitim; bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak...

Özet Tam Metin

 

 

 
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının “Kimya” Metaforlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma

 

Necla DÖNMEZ USTA

Neslihan ÜLTAY

     Metaforlar bilinen bir alandan çoğunlukla bilinmeyen bir alana doğru yapılan bilgi transferidir (Soysal ve Afacan, 2012). Lakoff ve Johnson (2005)’a göre metaforlar dünyayı anlamak, açıklamak ve örgütlemek amacıyla insanoğlunu...

Özet Tam Metin

 

 

 
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramsal Bilgilerinin Belirlenmesi

 

Eser ÜLTAY

Müslüm CAN

     İnsanlar hangi yaşta olursa olsun, içinde yaşadıkları dünyayı yöneten fen prensiplerini öğrenmek isterler. Yağmur, gök gürültüsü, şimşek, yıldırım, gök kuşağı nasıl meydana geliyor, sabah akşam saatlerinde gökyüzü neden kızarıyor...

Özet Tam Metin

 

 

 
İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yoluyla Okul Öncesi Çocuklara YönelikDuvar Resimleme Çalışmaları

 

Elif MAMUR YILMAZ

     Görsel sanatlar eğitimi, sanatsal bilgi ve deneyimin çocuğa, gence ve yetişkine belirli bir düzen içinde kazandırıldığı bir disiplin alanıdır (Kırışoğlu, 2002). Günümüz görsel sanatlar eğitiminin temel amaçları; bireylere mevcut bilgileri...

Özet Tam Metin

 

 

 
Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Sosyal Becerileri İle Aile Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Fatma YAŞAR EKİCİ

     Anne karnında başlayan gelişim süreci çocuk dünyaya geldiği andan itibaren daha kapsamlı bir şekilde işlemeye devam etmektedir. Çocuk içinde bulunduğu toplumun gelenek görenek, ahlak gibi toplumsal değerlerini ve davranış biçimlerini benimseyerek...

Özet Tam Metin

 

 

 
Geleneksel Türk Müziği Derslerine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme Süreci

 

Yavuz ŞEN

Nezihe ŞENTÜRK

     Geleneksel müziklerimiz yüzyıllar boyunca toplumumuz tarafından üretilmiş,  yaşatılmış ve beğenilerek günümüze kadar gelmişlerdir. Her çağın olgularına, toplumsal olaylarına göre biçimlenmiş, değişmiş, dilden dile, kulaktan kulağa dolaşmış...

Özet Tam Metin

 

 

 
Kitap Tanıtımı, Sedat MADEN, Türkçe Öğretimi ve Aktif Öğrenme

 

Murat KAYA

     Türkçe Öğretimi ve Aktif Öğrenme Doç. Dr. Sedat Maden’in aynı adlı kitabının genişletilmiş ikinci baskısıdır. Kitabın ilk yayımlanışı Mart 2011’dir. Eser; Önsöz, Eğitimde Yeni Yönelimler, Türkçe Öğretiminde Aktif Öğrenme Uygulamaları, Aktif Öğrenme Tekniklerinin Türkçe Öğretiminde Kullanımı(Deneysel Araştırmalar) ve Temel Dil Becerileri Eğitiminde Kullanılabilecek Aktif Öğrenme Öğretimsel İş/Taktikleri adlı bölümlerden...

Tam Metin