Enstitü Kurulu

Müdür Prof. Dr. Güven ÖZDEM
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KARA
Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Beyhan KESİK
İktisat Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet CEYLAN
Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Ramazan SEVER
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Enver SARI
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanlığı Prof. Dr. Safiye KIRLAR
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk DUMAN
Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF
Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa GENÇ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. D. Betül KARAGÖZ YERDELEN
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Günseli BAYRAKTUTAN  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı  Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ
Tarih Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sezai BALCI
İşletme Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ
Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alper KARAVARDAR
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Şirin DİLLİ
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Nur ATASOY
Resim ve Baskı Sanatları Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülcan BAŞAR
Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mesut COŞKUN
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Levent MEMİŞ
Çocuk Hakları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK