Sayı 2

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 2' i indirmek için tıklayınız.

Fatma KALPAKLI

Gaskell’s Questıonıng Of The Vıctorıan Class System  In North And South SS:1-16

Özet/Abstract | Tam Metin

 

Hakan KOÇ,Bülent AKSOY

2005 Coğrafya Dersi Öğretim Programına İlişkin  Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi SS:17-52

The Evaluation Of The Views Of Teachers Concerning The Teaching Program Of 2005 Geography Course

Özet/Abstract | Tam Metin

 

Ömer Faruk SÖNMEZ

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersine Yönelik Görüşlerinin Kazanım Boyutunda Değerlendirilmesi SS:53-72

Özet/Abstract | Tam Metin

 

Ömer Tuğrul KARA

Toplumsal Olayların Etkisiyle Gelişen Üç Büyük Akımın  Türk ve Dünya Edebiyatında İzleri SS:73-96

The Indication of Three Main Movements In Turkish And Global Literacy Developed Under The Effect Of Social Issues

Özet/Abstract | Tam Metin

 

Neşet BAYRAM, Mustafa CİN

Akarsu, Dere, Çay ve Irmak Kavramlarının İncelenmesi ve  Öğretimlerine Yönelik Öneriler  SS: 97-115

An Examination into the Concepts of Running Water, River, Tributary and Stream and Implications for Teaching

Özet/Abstract | Tam Metin

 

Sauleş Şamşakızı AYTUGANOVA

Lirik Nesrin Tanımı SS:115-122

Definition of Lyric Prose

Özet/Abstract | Tam Metin

 

 

Mustafa SAĞDIÇ, Recep BOZYİĞİT

Köprü Çayı Havzası’nın Nüfus Özellikleri SS:123-166

Population characteristics of The Köprü Creek Basin

Özet/Abstract | Tam Metin

 

 

Emine Saka AKIN,Hamiyet

Tokat Geleneksel Evlerinin Beyhamam ve Bey Sokak Örneğinde İncelenmesi SS:167-189

Analyzing Traditional Houses of Tokat City: A Case Study on Civil Architectural Examples of Beyhamam and Bey Street

Özet/Abstract | Tam Metin