Sayı 5

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 5' i indirmek için tıklayınız.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Makaleler

Nahçıvan’daki Tunç Çağı Yapılarında Bulunmuş Hançerler Ok ve Mızrak Uçları……….1

Daggers Arrow and Spear Heads Excavated from the Monuments in Nahcivan Which Dates Back To The Bronze Age

Toğrul HALİLOV

Özet/Abstract

 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hayvancılık Sektörünün Rekabet Edebilirliğinin Analizi…….9

The Analysis on The Competitiveness of Livestock Sector in Eastern Anatolia Region

Rasim AKPINAR - M. Emin ÖZSAN - Kamil TAŞÇI

Özet/Abstract

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Amaç ve Sorunlar (Hindistan Örneği)…………….23

Teaching Turkish As a Foreign Aims and Problems (India Case)

Sedat MADEN - Adem İŞCAN

Özet/Abstract

 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullanma Düzeyleri

(Giresun Üniversitesi Örneği)………………………………………………………………...39

Usage level of Metacognitive Reading Strategies of Turkish-Language Teacher Candidates (Giresun University Case)

Mehmet Akif ÇEÇEN - Mehmet ALVER

Özet/Abstract

 

Ortaöğretim Kurumu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri…………………….57

Competencies of Secondary School Administrators’ About Change Management

Şenol SEZER

Özet/Abstract