Sayı 12

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 12' yi indirmek için tıklayınız.

12. Sayı Makaleler

 

Amanos Dağları Eteklerinde Bir Roma Yerleşmesi Ve Tepeobası Nekropol Alanları

İbrahim ÜNGÖR

    Amanos Dağları, tarihin ilk çağlarından itibaren insanoğlu tarafından iyi bilinen önemli bir coğrafyadır. Daha Mezopotamya’da Sümer çağı yaşanırken, bu coğrafya Ön Asya halkları tarafından keşfedilmiştir. Amanos Dağlarının doğu eteğinde yer alan İslâhiye Ovası, bölgenin en önemli yerleşim yeri ve Anadolu’nun...

Özet Tam Metin

 

 

Atasözlerinin Öğretimine İlişkin Bir Öneri: Atasözlerinin Anlamlarına Göre Derecelendirilmesi

Saadettin KEKLİK

 

     Araştırmalarda atasözlerinin öğrencilere doğru bir şekilde ve yerinde kullanımının öğretilmesi gerektiği ifade edilmiş; ancak hangi atasözlerinin önce öğretilmesiyle ilgili bir seviyelendirme yapılmamıştır. Bu yüzden araştırmanın amacı, anlamlarına göre derecelendirilmiş atasözlerinin ortaokul öğrencileri tarafından bilinmesi...

Özet I Tam Metin

 

 

Samsun Müzesi’nden Athena Büstlü Kantar Ağırlığı

Orhan Alper ŞİRİN

    Roma İmparatorluk dönemiyle başlayan Athena büstü şeklindeki ağırlıklar M.S. 5. - 7. yüzyıllarda yoğunluğu artarak kullanım görmüştür. Bu büstlü ağırlık örneklerinden biri de Samsun Müzesi’nde bulunur. Ağırlıktaki Athena betimi ile alışverişte güven sembolize edilmeye çalışılırken...

Özet I Tam Metin

 

 

 

Sosyolojik Düşünmenin İmkanı

 

Elif Nagihan TÜRKÖZ

 

     Sosyoloji disiplininin sağlamış olduğu bir tutum olarak sosyolojik düşünme, insanların bir zihinsel faaliyet oluşturma ve bunu geliştirme çabasıdır. Bu zihinsel faaliyet ise şüphesiz, toplumsal olay ve olguların bağlı oldukları kurallar bütününe ilişkin bir faaliyettir. Sosyolojik düşünme...

Özet I Tam Metin

 

 

 
Dış Politika Değişimi: AKP Dönemi Türk Dış Politikası

 

Emirhan KAYA

    Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 3 Kasım 2002’de yapılan genel seçimlerden sonra iktidara gelmesiyle birlikte Türk dış politikasında önemli değişimler yaşanmaya başlamıştır. Söz konusu değişimler, AKP dönemine kadar Batıcı ve statükocu bir eksende...

Özet I Tam Metin

 

 

 
 

 

Karadeniz Bölgesinde Ahşap Tekne Yapımcılığı ve Günümüzdeki Durumu

 

Mahmut DAVULCU

     Ağaç, insanoğlunun günlük hayatına çok farklı şekillerde girmiş olan çevreye uyumlu ve doğal bir malzemedir. Altı bini aşan farklı kullanım alanına sahip olması ağacın uygarlığımız açısından taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Ağaç malzemeden imal edilen ürünler...

Özet Tam Metin

 

 

 
Güruh-ı Naci'nin Saçlı Bacıları:
Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Kadın Olmak

 

Adem KOÇ

     Modern dönemde kadının toplumsal düzen içindeki yeri tartışılırken varoluşçu feminizm de onun/kadının ontolojik sorunlarına vurguda bulunur. Erkeğe göre kadının “öteki cinsiyet” olarak tanımlanması kabul edilmez. Ancak kadın bu duruma razıdır ve asıl problem budur. Kadını cinsel nesne olarak addetmek de onun mümin yönünü...

Özet Tam Metin

 

 

 
Üniversite Yönetmelikleri Çerçevesinde Kariyer Merkezlerinin Amaç ve Faaliyetleri

 

Mehmet Cemil ÖZDEN

      Üniversitelerin temel işlevleri, bilimsel bilgiyi üretmek ve yaymaktır. Bununla birlikte öğrenciler ve iş dünyası, üniversitelerden öğrencileri iş yaşamına hazırlamalarını beklemektedir. Bu temel amaç çerçevesinde üniversitelerde kariyer merkezleri kurulmaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerde üniversite kariyer merkezi faaliyetleri...

Özet Tam Metin

 

 

 
Koç Kayası Tabiat Parkı’nın Ekoturizm Olanakları Açısından Değerlendirilmesi

 

İbrahim SEZER

     Günümüzde ülkemizdeki koruma uygulamalarından birisi de kriterlere uygun mekânların tabiat parkı olarak ilan edilmesidir. Tabiat parkları gibi korunan doğal alanlar, son yıllarda doğaya meraklı, doğal alanları görmeyi ve gezmeyi isteyen kısacası doğa tutkunu olarak ifade edebileceğimiz...

Özet Tam Metin

 

 

 
Polisiye Roman Bağlamında Necip Fazıl'ın Meşum Yakut'u

 

Yunus AYATA

     Türünün ilk örneği Edgar Allan Poe tarafından Morgue Sokağı Cinayeti ile verilen polisiye roman çok okunmasına rağmen edebiyatın üvey evladı olarak kabul edilmiştir. Edebiyatımıza çeviri yoluyla giren polisiye roman, Türk okuru tarafından ilgiyle karşılanmış, Peyami Safa ve Kemal Tahir gibi yazarlarımız...

Özet Tam Metin

 

 

 
Türkiye’de Vergi ile Yoksulluk Arasındaki İlişkilere Kuramsal Yaklaşım

 

Mehmet DURKAYA

     Bu çalışmada, Türkiye’de vergiler ile yoksulluk arasındaki ilişkiler kuramsal yönden analiz edilmiştir. İçerik olarak çok boyutlu bir kavram olan yoksulluk, önlenebilirlik açısından kamu kesimine önemli görevler yüklemektedir. Özellikle ekonomik büyüme, gelir dağılımı ve işsizlik üzerindeki etkileri bakımından vergiler...

Özet Tam Metin

 

 

 
Türkmenistan’da Pazar Yapısı ve Pazarlama Bileşenleri Açısından Türkmenistan Pazarının İrdelenmesi

 

Recep Çiçek

Güçgeldi BASHİMOV

     Türkmenistan bir Orta Asya ülkesi olup dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer almaktadır. Türkmenistan 1991 yılında bağımsızlığına kavuşmasıyla beraber merkezi planlama sisteminden serbest piyasa sistemine doğru geçiş süreci başlamıştır. Ülke hükümeti belirlenen hedeflere ulaşmak için...

Özet Tam Metin

 

 

 
Kültürel Zenginliklerimizin Posta Pullarıyla Tanıtılmasına Dair Bir Çalışma; Pul Sanatçısı Pınar OLGAÇ'ın "Türk Kadın Başlıkları"

 

H. Nurgül BEGİÇ

Gülüzar ÇELEBİLİK

     Pul, posta gönderilerinde posta ücretinin ödendiğini göstermek amacı ile kullanılan ön yüzünde çeşitli resim, şekil veya motiflerin basılı olduğu, arka yüzü yapışkanlı, genellikle kare ve dikdörtgen şekillerinde hazırlanmış değerli kâğıt etiketlerdir. Posta pullarının kullanılmaya başlaması Dünya’da ve Türkiye’de iletişimde...

Özet Tam Metin