Özel Sayı - Süreli Yayınlar Özel Sayısı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Süreli Yayınlar Özel Sayısı' nı indirmek için tıklayınız.

Süreli Yayınlar Özel Sayısı Makaleler

 

Türk Kültür Birliğinin Sağlanmasında “Türk Amacı” Dergisi

Sedat MADEN

Müzeyyen ALTUNBAY

     Türkiye'de dergiciliğin tarihi 19. yüzyıla kadar uzanır. İlk dergi olarak kabul edilen Vaka-i Tıbbiye'den (1849-1851) günümüze kadar farklı alanlarda yüzlerce dergi yayımlanmıştır. Yayımlanan bu dergilerin yayın politikalarının hedef kitle doğrultusunda oluştuğu bilinmektedir. 1940'lı yıllarda tek parti döneminde...

Tam Metin

 

 

Kısa Ömürlü Bir Mizah ve Hiciv Gazetesi: Davul

Fikret USLUCAN

 

     1908 -1909 yılları arasında yayımlanan Davul gazetesi Türk mizah ve hiciv edebiyatında önemli bir yere sahip olmasına rağmen araştırmacıların ilgisini çekmemiştir. Başyazarı Hamdullah Suphi (Tanrıöver) olan gazete 24 sayı yayımlanmıştır. Gazetede hiciv sanatının başarılı örneklerine...

Tam Metin

 

 

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesinde Bolşevizm Algısı ve İslam Dünyasına Bakış (1920-1921)

Hadiye YILMAZ

     Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde Milli Mücadele yılları boyunca yayımlanan başlıca dış siyasi haber ve yazılar, Anadolu ve İslam ülkelerinin Batılı istilacılara karşı verdikleri kurtuluş mücadeleleri ile Bolşevikler ve Bolşevizm üzerine olmuştur. Bu yazıların hem Bolşevikler hem de İslam ülkeleri için ortak düşüncesi, “aynı düşmana karşı...

Tam Metin

 

 

 

II. Meşrutiyetin Gölgesinde Kısa Süren Bir Heyecanın Dergisi: Hıyâbân

 

Yeliz GENÇASLAN

 

     Bu makalede, 1910 yılında yayımlanan Hıyâbân dergisinin kültür ve edebiyat hayatındaki yeri değerlendirilmektedir. Türk edebiyatında süreli yayınlar olarak adlandırılan mecmua, gazete ve dergicilik faaliyetlerinin tarihi gelişimine bakıldığında siyasi, sosyal, kültürel ve edebi bakımdan yayımlandıkları dönemleri yansıtmada...

Tam Metin

 

 

 
Muallim Naci'nin Mecmua-i Muallim'deki Eski Türk Edebiyatı ile İlgili Yazı ve Görüşleri

 

Lokman TAŞKESENLİOĞLU

     Tanzimat dönemi ile ortaya çıkan yenileşme düşüncesi ve düşünce çerçevesinde şekillenen tartışmaların odağındaki isimlerden biri de Muallim Naci'dir. Eski edebiyat anlayışını sürdürmek isteyenler, kendilerine bu yolda Muallim Naci'yi önder kabul etmişlerse de kendisi edebiyatın yenileşmesi gerektiğini savunmuştur. Muallim Naci'yi özel kılan...

Tam Metin

 

 

 
Resimli Ay'da Bir Anket: “Muharrir ve Ediplerimiz Nasıl Yazarlar?”

 

Emine Bilgehan TÜRK

     İnsanlık, kendisi için en büyük bilinmeyen olan yarını hep merak edip onun ardına takılmış, dünde kalmamak için de elinden gelen mücadeleyi vermiştir. Bu süreçte yazı insanlığın en önemli yardımcısı ve vazgeçilmezi olmuştur. Yazabilmek, çalışmakla birlikte özel bir yeteneği de gerektirdiğinden her devirde merak edilen...

Tam Metin

 

 

 
Şebab Mecmuası'nda Tevfik Fikret

 

Tuba AKSOY TARAKCI

     Bu çalışmanın konusu, Şebab mecmuası ve bu mecmuanın bünyesinde Tevfik Fikret hakkında yapılmış olan faaliyetlerdir. Şebab mecmuası; 23 Temmuz 1336(1920) ile Şubat 1337(1921) tarihleri arasında Arap harfleri ile yayınlanmış olan edebi bir mecmuadır. Derginin ömrü kısa olmasına rağmen bünyesinde önemli edebi faaliyetler...

Tam Metin

 

 

 
Türk Yurdu Dergisinde 1914-1918 Yılları Arasında Yayımlanmış Şiirlerde Savaş İzleği

 

Hatice GÜNDOĞAN

     Süreli yayınlar, sosyo-kültürel hayata dair sahnelerin yansıtıldığı gerçekçi bir aynadır. Bu dikkatle Birinci Dünya Savaşı'nı Türk Yurdu dergisinin aynasından okumaya çalıştık. 1914-1918 yılları arasında Türk Yurdu'nda yayımlanan şiirleri tespit ettikten sonra, bu şiirleri içerik bakımdan inceledik. Birinci Dünya Savaşı'nın...

Tam Metin

 

 

 
Türkiye'de Folklor Dergiciliğinden Bir Kesit: “Anadolu Folkloru” Dergisi

 

Mehmet ÇEVİK

     Türkiye'de folklordan söz eden ilk yazı Ziya Gökalp tarafından 1913'te Halka Doğru dergisinde yayımlanır. 1914'te Fuat Köprülü ve Rıza Tev?k de birer yazı yayımlar. Bu ilk yazıların ardından farklı gazete ve dergilerde folklorla ilgili yazılar çıkmaya başlar. Bununla birlikte, içeriğinin tamamı folklorla ilgili yazılardan oluşan bir süreli yayının...

Tam Metin

 

 

 
Musavver Emel Mecmuasındaki Şiirler Üzerine Bir İnceleme

 

Hilal ÖZKAYA

     Edebî ve fikrî faaliyetlerin doğup büyüdüğü; kamuoyu oluşturduğu yer olan gazete ve dergiler gibi süreli yayınlar, toplumların yaşantıları hakkında ayrıntılı bilgiler sunmanın yanı sıra sonraki nesiller için de önemli kaynaklardandır. Bu yayınlar, Türk sosyal ve edebi hayatına Tanzimat'la girmiştir. II. Meşrutiyet'in ilanından sonra...

Tam Metin

 

 

 
Türkiye Edebiyat Mecmuası Üzerine Bir İnceleme

 

Çakır ZENGİN

     Bu çalışmada, Türkiye Edebiyat Mecmuası tanıtılarak mecmuada yayınlanmış metinlerin incelenmesi sonucu çıkarımlarda bulunulmuştur. Ayrıca derginin şekil özellikleri, yayın politikası, yazar kadrosu ve edebi faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Türkiye Edebiyat Mecmuası, Rumî 1 Eylül 1339'dan 22 Nisan 1341 (Miladî 1923-1925)'e kadar faaliyet göstermiş...

Tam Metin

 

 

 
Ufk-ı Âti Mecmuası Üzerinde Bir İnceleme

 

Neslihan BODUR

     Tanzimat'la Türk kültür hayatına giren süreli yayınlar, İstibdat dönemiyle darbe alarak yavaşlamış fakat ardından II. Meşrutiyet'in ilanı ile büyük bir hız alarak yoluna devam etmiştir. II. Meşrutiyet sonrasında aydınlar coşkuyla kaleme sarılmış ve yayın hayatında patlama yaşanmıştır. Bu yayınlar içinde konu edeceğimiz Ufk-ı Âti mecmuası ise...

Tam Metin

 

 

 
II. Meşrutiyet Döneminde Bir Magazin Dergisi: Musavver Muhit

 

Hatem TÜRK

     Türkiye'de 1908'de yeniden ilan edilen Meşrutiyet'ten sonra yoğun bir basın yayın faaliyetleri görülmüştür. Bu yayınlar çeşitlilik gösterir. Sanattan spora, siyasetten magazine dek pek çok alanda derginin ortaya çıktığı bu dönemin önemli magazin dergilerinden biri de Musavver Muhit'tir. 39 sayıdan oluşan dergi, kısa süren yayın hayatına rağmen...

Tam Metin

 

 

 
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun Basınında Dinî ve Kültürel Hayat

 

Nazım ELMAS

     Toplumsal değişmelerin ve gelişmelerin takip edildiği vasıtalar içinde basın önemli bir yer tutar. Osmanlı Devletinden Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte Giresun'daki sosyal ve kültürel hayatın manzarası Giresun basını üzerinden izlenebilir. Dinî ve kültürel hayat bağlamında Cumhuriyetin ilk yıllarında Giresun'da yaşananlar o günlerde yayınlanan...

Tam Metin