Buradasınız : Teze Geçen Öğrenciler / Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019
ADI SOYADI TEZ KONUSU DANIŞMAN YKK TARİH VE SAYISI PROGRAM
Nalan ŞAHİN “Keşap ve Yöresi Ağızları(Dil Özellikleri, Metinler, Sözlük)” Prof. Dr. Feridun TEKİN 14.09.2012-2012 / 13 Tezli Yüksek Lisans
Sema KESKİN Ulubey Yöresi ve Ağızları(Dil Özellikleri, Metinler, Sözlük) Prof. Dr. Feridun TEKİN 14.09.2012-2012 / 13 Tezli Yüksek Lisans
Emine ŞENLİKOĞLU Varlık Dergisinde Dil Yazıları (1934-1980) Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 31.10.2017-2017/32 Tezli Yüksek Lisans
Saliha DEMİR “Büyük Duygu” Dergisi Üzerine Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 26.08.2013-2013 / 20 Tezli Yüksek Lisans
Burak ÖRENÇ “Çanakkale Savaşı” Konulu Romanlarda “ Cephe Gerisi” Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 26.08.2013-2013 / 20 Tezli Yüksek Lisans
Sedat YAMAN Fakir BAYKURT’ un Romanlarında Sosyalist İdeolojinin İzleri Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 26.08.2013-2013 / 20 Tezli Yüksek Lisans
Tutku Zerrin UNAT Özbek Türkçesi Söz Varlığı (A-Ä-Å Sesleri) Prof. Dr. Feridun TEKİN 26.08.2013-2013 / 20 Tezli Yüksek Lisans
Nuray ŞENTÜRK Şebinkarahisar ve Yöresi Ağızları (Dil Özellikleri, Metinler, Sözlük) Prof. Dr. Feridun TEKİN 26.08.2013-2013 / 20 Tezli Yüksek Lisans
Canan GÜLAY Şalpazarı ve Yöresi Ağızları (Dil Özellikleri, Metinler, Sözlük) Prof. Dr. Feridun TEKİN 26.08.2013-2013 / 20 Tezli Yüksek Lisans
Samed GÜNAY Servet SOMUNCUOĞLU (Hayatı, Sanatı, Eserleri) Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN 16.09.2013-2013 / 23 Tezli Yüksek Lisans
Gökçe DOĞAN Zati Divanında Eskicil Yapılar Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 16.09.2013-2013 / 23 Tezli Yüksek Lisans
Hale AYDIN Üsküblü İshak Çelebi Divanında Eskicil Yapılar Dr. Öğr. Üyesi Zeynel ÖDEMİŞ 19.06.2015-2015 / 19 Tezli Yüksek Lisans
Erdal ŞİMŞEK Türkiye’de 1901-1911 Arası Dergilerdeki Poetik Yazılar Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 9.07.2014-2014 / 16 Tezli Yüksek Lisans
Sertuğ ŞAHİN Çarşamba ve Yöresi Ağızları (Dil Özellikleri,Metinler,Sözlük) Prof. Dr. Feridun TEKİN 9.07.2014-2014 / 16 Tezli Yüksek Lisans
Hamdi Can KIRCE Altıkulaç Zade Şeyh Ömer Zeki b.Hüseyin Divanı (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme-İndeks) Dr. Öğr. Üyesi Musa TOZLU 27.10.2014-2014 / 22 Tezli Yüksek Lisans
Gonca KUL Tanzimat Sonrası Türk Romanında Kadının Değişimi Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 9.07.2014-2014 / 16 Tezli Yüksek Lisans
Aslıhan AKYAZI Taşlıcalı Yahya Bey Divanı’nda Eskicil Yapılar Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 11.08.2014-2014 / 17 Tezli Yüksek Lisans
Burcu CEYLAN Nevi’i Divanı’nda Eskicil Yapılar Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 30.09.2016-2016/28 Tezli Yüksek Lisans
Bahadır ÇELEBİ İbrahim Örs’ün Çocuk Romanları Üzerine Bir Değerlendirme Dr. Öğr. Üyesi Ülkü K.DÜZGÜN 28.08.2014-2014 / 19 Tezli Yüksek Lisans
Mehmet ÇALIŞ Giresun Bitki Kültürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KORKMAZ 5.02.2017-2017/05 Tezli Yüksek Lisans
Elif ÖZTÜRK Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 21 Numarada Kayıtlı Mecmua-i Eş’ar (1b-75a) Prof. Dr. Beyhan KESİK 24.08.2015-2015 / 24 Tezli Yüksek Lisans
Hatice ÖKSÜZ İsmet Garibullah ve Risale-i Kutsiyyesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ülkü K.DÜZGÜN 30.11.2016-2016/32 Tezli Yüksek Lisans
Bayram ZIVALI Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 21 Numarada Kayıtlı Mecmua-i Eş’ar (75b-150a) Prof. Dr. Beyhan KESİK 24.08.2015-2015 / 24 Tezli Yüksek Lisans
Büşra ALBAYRAK Ahmet Ümit’in Romanlarında Suç ve Suç Psikolojisi Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 24.08.2015-2015 / 24 Tezli Yüksek Lisans
Merve BÜYÜKADA Topkapı Sarayı Müzesi Hazine 1127 Numarada Kayıtlı Mecmü’a-i Eş’ar (İnceleme-Metin) Prof. Dr. Beyhan KESİK 18.09.2015-2015 / 28 DOKTORA
İlkay YENİGÜN İrankaşkay Türkleri ve Doğu Karadeniz Çepni Türklerinde ‘‘Evlenme’’ Geleneğinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Abonoz KÜÇÜK 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
Ünal ÇAKIR Nazan Bekiroğlu’nun ‘’İsimle Ateş Arasında’’ Adlı Romanının Söz Varlığı Prof. Dr. Feridun TEKİN 20.01.2016-2016 / 04 Tezli Yüksek Lisans
Zübeyde KAYA Kadro Dergisi Üzerinde Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 20.01.2016-2016 / 04 Tezli Yüksek Lisans
Sevil KAYA Yücel Dergisindeki Edebi Tenkit Yazıları Üzerine Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 29.01.2016-2016 / 06 Tezli Yüksek Lisans
Samet CANTÜRK Nazan Bekiroğlu’nun ‘’Mücella’’ Adlı Romanın Söz Varlığı Prof. Dr. Feridun TEKİN 19.09.2016-2016/26 DOKTORA
Emre ŞENGÜL Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 21 Numarada Kayıtlı Mecmua-i Eş’ar (229b-309a) (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme) Prof. Dr. Beyhan KESİK 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Ferdi YORGUN Milli Kütüphane 06 Mil Yz. A 1998 Numaralı Mecmua (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme) Prof. Dr. Beyhan KESİK 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Zehra Pehlivan Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 21 Numarada Kayıtlı Mecmua-i Eş’ar (150b-229a) (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme) Prof. Dr. Beyhan KESİK 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Huri Selen KAYA Aşık Külfânî- Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 02.10.2017-2017/27 Tezli Yüksek Lisans
Ülkü Kübra KOLOĞLU İhsan Oktay Anar’ın Romanlarında Bir Tür Olarak Fantastiğin İzleri Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Songül AYAZ Atatürk Kitaplığı Belediyeleri Yazmaları O.E YZ 01119 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmû’ası (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme) Dr. Öğr. Üyesi Musa TOZLU 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Pınar ÇAKMAK Yedi İklim Dergisinin İlk Yüz Sayısındaki Türk Edebiyatı Konulu Yazıların İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Merve KARAHAN Günümüze Göre Cemali Divanı’ndaki Arkaik Unsurlar Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 15.09.2017-2017/24 Tezli Yüksek Lisans
İpek KARABÜRK Günümüze Göre Eşrefoğlu Rumi Divanı’ndaki Arkaik Unsurlar Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 15.09.2017-2017/24 Tezli Yüksek Lisans
Tuğba DEMİREL Günümüze Göre Ahmet Paşa Divanındaki Arkaik Unsurlar Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 15.09.2017-2017/24 Tezli Yüksek Lisans
Gülten EKİZ Mesihî Dîvânı’nda Eskicil Unsurlar Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Oğuzkağan ATAR Azerbaycan Türkçesi ve Gagauz Türkçesinde Fiilimsiler Dr. Öğr. Üyesi Zeynel ÖDEMİŞ 30.09.2016-2016/29 Tezli Yüksek Lisans
İlknur AYDEMİR Türk Halk Şiirinde Kadının Rolü ve Tasviri Dr. Öğr. Üyesi Ülkü K. DÜZGÜN 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
Nihal GÜLER Çağdaş Türk Yazılı Basın Dilinin Metin Bilimsel Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZBEK 15.09.2017-2017/24 Tezli Yüksek Lisans
İlhan SİVRİ Nurettin Özdemir’in Hayatı Sanatı Eserleri Üzerinde Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilgehan TÜRK 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Gülsün GÖNÜLAÇAR Büyükbaş Hayvan Adlarıyla İlgili Sözcüklerin Leksiko-Semantik Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZBEK 15.09.2017-2017/24 Tezli Yüksek Lisans
Erdem TÜFEKÇİ Çağdaş Türk Sözlü Basın Dilinin Metin Bilimsel Özellikleri Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZBEK 15.09.2017-2017/24 Tezli Yüksek Lisans
Tuncay YAMAN İslamiyet’ten nce Türklerde Tanrı ve Tanrı Kavramına Dayalı Sözcüklerin Leksiko-Semantik Özellikleri Prof. Dr. Feridun TEKİN 15.06.2017-2017/15 Tezli Yüksek Lisans
Bayram ZIVALI Vusuli Divanı Tahlili Prof. Dr. Beyhan KESİK 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Elif ÖZTÜRK Meyli’nin Şiirlerinin Tahlili Prof. Dr. Beyhan KESİK 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Pınar ALACA İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 4041’de kayıtlı Mecmuâ-i Kasid ve Gazeliyat (İnceleme-metin). Prof. Dr. Beyhan KESİK 07.11.2016-2016/30 DOKTORA
Mehmet Işık Anar Rızayev’in ”Akkoç Karakoç” adlı eserinde fiiller Dr. Öğr. Üyesi Zeynel ÖDEMİŞ 5.02.2017-2017/05 Tezli Yüksek Lisans
Abdullah Karaçağıl Aşık Veysel ‘in şiirlerinin “Vatan,Millet,Din,Bayrak”kavramları açısından incelenmesi. Dr. Öğr. Üyesi Ülkü K. DÜZGÜN 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
İmran Turgut Varılmazın Ötesinde Bir Şair:Ahmet Kaçar’ın Hayatı ve Eserleri Üzerine. Prof. Dr. Nazım ELMAS 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
İlkay Saraydemir İsmail Kahramanoğlu Şıhlinki’nin “Deli Kür” adlı eserinde fiiller Dr. Öğr. Üyesi Zeynel ÖDEMİŞ 5.02.2017-2017/05 Tezli Yüksek Lisans
Temuçin Tosun Vakfıkebir ve Yöresi Ağızları (dil özellikleri-Metinler-Sözlük) Prof.Dr. Feridun TEKİN 5.02.2017-2017/05 Tezli Yüksek Lisans
Gizem Öner Fatsa ilçesi Kabakdağı köyü monografisi Dr. Öğr. Üyesi Ülkü K. DÜZGÜN 02.03.20172017/07 Tezli Yüksek Lisans
Harun Açıkgöz Keskin Monografisi Dr. Öğr. Üyesi Abonoz KÜÇÜK 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
Emre Alkan Milli Mücadele Kahramanlarından Topal Osman Ağa’nın yazılı ve sözlü anlatımındaki yeri. Dr. Öğr. Üyesi Abonoz KÜÇÜK 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
Mevlüt Demiryürek Emel Demiryürek ve Halk Edebiyatı Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Abanoz KÜÇÜK 02.03.20172017/07 Tezli Yüksek Lisans
Ahmet Çağlayan İkinci Yeni Şiirinde Örneklerle Oksimoronun Yapısal ve Anlambilimsel Özellikleri Doç.Dr.Hakan ÖZDEMİR 02.10.2017-2017/27 Tezli Yüksek Lisans
Ezgi Kol Afet Ilgaz’ın eserlerinde sosyal eleştiri Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 5.02.2017-2017/05 Tezli Yüksek Lisans
Güngör VARICI Ahmet Mithat Efendi Mütehabat-ı Tercüman-ı Hakikat I. Cild İnceleme,Tahlili, Fihristi,Çeviri Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU 5.02.2017-2017/05 Tezli Yüksek Lisans
Hatice ÖKSÜZ Giresun-Merkez İlçede Evliya Kültü ve Tarihi Şahıslara Bağlı Mahalle,Köy,Sokak ve Cadde Adları Dr. Öğr. Üyesi Ülkü K. DÜZGÜN 30.03.2017-2017/09 Tezli Yüksek Lisans
Gizem Öner Ordu İli Adak Yerleri Dr. Öğr. Üyesi Ülkü K. DÜZGÜN 14.04.2017-2017/10 Tezli Yüksek Lisans
Esra GÜN Nazlı Eray'ın Eserlerinde Kadın Algısı Dr. Öğr. Üyesi Abonoz KÜÇÜK 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
Tuncay YAMAN Bulancak ve Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler- Sözlük) Prof. Dr. Feridun TEKİN 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Sefa YILMAZ Yaşar Miraç Çolak Hyatı, Sanatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Yasemin ÇAKIR Büyük Duygu Risalesi Üzerine Bir İnceleme, Açıklamalı Dizin ve Seçilmiş Metinler Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilgehan TÜRK 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Derya KAYA Dereli (Giresun) Monografisi Dr. Öğr. Üyesi Abonoz KÜÇÜK 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
Yeter Kübra ÇELEBİ Çandır Köyü Düğün Kültürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KORKMAZ 31.10.2017-2017/32 Tezli Yüksek Lisans
Cansu DAMCI Giresun'da Fındık Folklorü Dr. Öğr. Üyesi Ülkü K. DÜZGÜN 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
Serap SIRGANCI Söhrab Abdulayev Hayatı-Sanatı-Şiirleri Dr. Öğr. ÜyesiMehmet Akif KORKMAZ 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
Betül PİRİM Çağdaş Erzurum Aşıklık Geleneği: Ozan Selami Yağar ve Faaliyetleri Dr. Öğr. Üyesi Ülkü K.DÜZGÜN 23.08.2017-2017/22 Tezli Yüksek Lisans
Emine KOCA Yedi İklim Dergisindeki Türk Edebiyatı Konulu Yazıların İncelenmesi (Sayı 101-200) Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Emine BAYRAM Hürriyet Gazetesi'nin 1-50 Sayılarının İncelenmesi (Metin-Değerlendirme) Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Gülşen YILMAZ Hürriyet Gazetesi'nin 51-100 Sayılarının İncelenmesi (Metin-Değerlendirme) Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilgehan TÜRK 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Leyla DUMAN Günümüze Göre Fuzuli'nin Türkçe Divanı'nda Eskicil Unsurlar Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Merve CİVELEK Murad-name Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) Prof. Dr. Beyhan KESİK 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Adem EYDEMİR Trabzoni Emin Hilmi Efendi Divanı Sözlüğü (Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük) Prof. Dr. Beyhan KESİK 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Esra KOCABAŞ Peride Celal'in Romanlarında Aile Yankısı Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Gamzenur MORTEPE Hak Gazetesi (14 Mart-10 Ağustos 1912) Üzerine Bir İnceleme Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZBEK 15.09.2017-2017/24 Tezli Yüksek Lisans
Emir Tuncel KOCATÜRK Ahmet Mithat Efendi Müntehabat-ı Tercüman-ı Hakikat Çevirisi ve İncelemesi Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Tülay ÖZTÜRK Akkuş (Ordu) Yöresi Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi Abanoz KÜÇÜK 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Cihat BIÇAKCI Reklam Dilinin Anlambilimsel Özellikleri Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Sümeyye KARAKOYUN Alucra ve Çamoluk Ağızları (İnceleme-Metinler- Sözlük) Prof. Dr. Feridun TEKİN 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Nihal DİNCEL Cumhuriyet Gazetesi’nde Edebi ve Kültürel Faaliyet (8 Mayıs-31 Kanun-ı Evvel 1925) (1-234 Sayı) Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZBEK 13.10.2017-2017/29 Tezli Yüksek Lisans
İlkay YENİGÜN Şalpazarı-Tonya Yöresi Halk Oyunlarının Tespiti ve Halk Bilimsel Açıdan İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Abanoz KÜÇÜK 22.11.2017-2017/34 Tezli Yüksek Lisans
Betül PİRİM Merkezi Kahraman Tipi Bakımından Eski Yunan Destanı Odysseia ile Altay Türklerinin Alankay Batır Destanı’nın Karşılaştırılması. Dr. Öğr. Üyesi Ülkü K. DÜZGÜN 22.11.2017-2017/34 Tezli Yüksek Lisans
Yasemin ÇAKIR Türkiye Edebiyat Mecmuası (İnceleme-Açıklamalı Dizin-Tam Metin) Dr. Öğr. Üyesi Emine B. TÜRK 22.11.2017-2017/34 Tezli Yüksek Lisans
Cihat BIÇAKCI Giresun İli Bulancak İlçesinin Yer Adları ve Dil İncelemesi Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 21.12.2017-2017/37 Tezli Yüksek Lisans
Emre ALKAN Bulancak Yöresi Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi Ürünleri Üzerine Bir Araştırma Dr. Öğr. Üyesi Abanoz KÜÇÜK 06.02.2018-2018/07 Tezli Yüksek Lisans