Öğrenci Kimlik Kartını Kaybeden Öğrencilerin Dikkatine

08 Mart 2024 Cuma

Giresun Üniversitesi Kimlik Kartı Yönergesine göre  ''Kimlik kartı kaybolan, yıpranan, kişisel kusur nedeniyle kullanılamayacak duruma gelen veya kendi isteği ile kimlik kartını değiştirmek isteyenler'' için Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 13.03.2024 tarih ve 402 sayılı kararıyla  50,00 TL (elli türk lirası) kimlik kartı bedeli belirlenmiş olup yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayı yeniden kimlik  kartı  talebinde  bulunanlar  Üniversitemiz  Strateji  Geliştirme  Daire  Başkanlığının  Ziraat Bankası Giresun Şubesi  TR69 0001 0001 2346 5805 7950 64 IBAN numaralı hesabına 50,00 TL(elli türk lirası) kimlik kartı bedelinin yatırıldığına dair dekontlarını "Öğrenci Kimlik Kartı Talep Formu" ekinde Müdürlüğümüze vermeleri halinde kimlik kartları basılacaktır.