UZEM Anabilim/Anasanat Dalı Sorumlusu

Anabilim/Anasanat Dalı

UZEM Sorumlusu

İktisat Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN

İşletme Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Rasim Berker BANK

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR

Tarih Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Murat ÖZATA

Sosyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Emine ERDOĞAN ÇİNAZ

Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Berna BERKMAN KÖSELERLİ

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Arş. Gör. Gökhan TOPTEPE

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Arş. Gör. Gökhan TOPTEPE

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dr. Yüksel BÜLBÜL

Temel Eğitim Anabilim Dalı

Arş. Gör. Salih Kürşat ÇİLİNGİR

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

PDR için Doç. Dr. Cahit KAYA
Eğitim Yönetimi için Doç. Dr. Tevfik UZUN

Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Hüsne Hilal ŞAHİN

Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF

Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Eray TURPCU

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Selçuk KORUCUK

Çocuk Haklar Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÇIKRIKÇI

Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Seda Nur ATASOY

Resim ve Baskı Sanatları Anasanat Dalı

Arş. Gör. Eda Seda TOSUN