UZEM Anabilim/Anasanat Dalı Sorumlusu

Anabilim/Anasanat Dalı

UZEM Sorumlusu

E-Posta Adresi

İktisat Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Özlem ZEYBEK TEKİN ozzlem_efe@hotmail.com
İşletme Anabilim Dalı

Arş. Gör. Dilayla BAYYURT

dilayla.bayyurt@giresun.edu.tr
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Arş. Gör. Fecra AKCA

fecra.akca@giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Mertcan ÖZTÜRK

mertcan.ozturk@giresun.edu.tr
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZBEK* Öğretim elemanları
Arş. Gör Ozan GÖKDEMİR* Öğrenciler

adem.ozbek@giresun.edu.tr
ozan.gokdemir@giresun.edu.tr
Tarih Anabilim Dalı

Dr. Öğr.Üyesi Selcan Alperay ERASLAN

selcan.alperay.kasli@giresun.edu.tr
Sosyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ŞAHİN

yasin.sahin@giresun.edu.tr
Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı 

Arş. Gör. Gökhan TOPTEPE* Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Dr. Gökhan GÜRBÜZ** Öğrenciler

gokhan.toptepe@giresun.edu.tr
gokhan.gurbuz@giresun.edu.tr
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Arş. Gör. Gökhan TOPTEPE* Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Dr. Gökhan GÜRBÜZ** Öğrenciler

gokhan.toptepe@giresun.edu.tr
gokhan.gurbuz@giresun.edu.tr
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Arş. Gör. Gökhan TOPTEPE* Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Dr. Gökhan GÜRBÜZ** Öğrenciler

gokhan.toptepe@giresun.edu.tr
gokhan.gurbuz@giresun.edu.tr
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Eğitimi: Dr. Öğr. Üyesi Veli KUTAY
Sosyal Bilgiler Eğitimi: Dr. Öğr. Üyesi Yüksel BÜLBÜL

veli.kutay@giresun.edu.tr
yuksel.bulbul@giresun.edu.tr
Temel Eğitim Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül CANİKLİOĞLU

aysegul.caniklioglu@giresun.edu.tr
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi: Doç. Dr. Tevfik UZUN (Öğrenciler)
Eğitim Yönetimi: Doç. Dr. Fatmanur ÖZEN (Öğretim elemanları)
Reh. ve Psi. Danş.:Doç. Dr. Özlem ULAŞ KILIÇ (Öğrenciler)

Reh. ve Psi. Danş.: Dünya BAZ (Öğretim elemanları)

tevfik.uzun@giresun.edu.tr

fatmanur.ozen@giresun.edu.tr

ozlem.ulas@giresun.edu.tr

dunya.baz@giresun.edu.tr
Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖCAL

suleyman.ocal@giresun.edu.tr
Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı

Prof.Dr.Reyhan Ayşen WOLFF

aysen.wolff@giresun.edu.tr
Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı
 

Dr. Öğr. Üyesi Eray TURPCU

eray.turpcu@giresun.edu.tr
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Selçuk KORUCUK

selcuk.korucuk@giresun.edu.tr
Çocuk Haklar Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nurullah ÇALIŞ

nurallah.calis@ giresun.edu.tr
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Arş. Gör. Fecra AKCA

fecra.akca@giresun.edu.tr
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Dr. Öğr. Üyesi Görkem KUTLUER gorkem.kutluer@giresun.edu.tr
Resim ve Baskı Sanatları Anasanat Dalı

Doç. Dr. Gülcan BAŞAR

gulcan.basar@giresun.edu.tr