LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN ORCİD NUMARASI ALMASI HK.

01 Nisan 2021 Perşembe

YÖK Yürütme Kurulu, 13.05.2020 tarihli (Oturum No: 30) toplantısında; lisansüstü tezler ile makale, kongre ve sempozyum bildirileri, kitap ve her türlü bilimsel yayınların takibinde öğretim elemanları ile tezli lisansüstü öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin Open Researcher and Contributor ID (ORCID) numarası kullanmalarının zorunlu tutulması kararlaştırmıştır.

YÖK tarafından akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerin ORCID numarası almalarında yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ve ilgi yazı ekinde sunulan "yardım dokümanı" ndan da faydalanılarak daha önceden ORCID numarası almamış olan tüm öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin ivedilikle ORCID numarası almaları hususu önemle duyurulur…

EKLER:

YÖK Yazısı

Ek1- YOKSIS Akademik Özgeçmiş Üzerinden ORCID Numarası Alma