2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı ve Öncesi Kayıtlanan Tez Aşamasında Olan Öğrencilerin Tez Savunma Tarihi

16 Nisan 2019 Salı

Enstitümüzün 15.04.019 tarihli ve 2019/14 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararda, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı ve öncesi kayıtlanan tüm yüksek lisans öğrencilerinin mağdur olmaması için :
a) Giresun Üniversitesinin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı lisansüstü akademik takviminde belirtilen 09 Temmuz 2019 (Bütünleme sınav notlarının ilan edildiği son gün) tarihine kadar (teze düzeltme için verilebilecek ek süre, tez teslimi süreleri göz önünde bulundurularak) tez savunma sınavlarını yapmaları;
b) İşlemlerin süresi göz önünde bulundurularak 09 Temmuz 2019 tarihinden en az 20 gün öncesine kadar evrakların Enstitüye teslim edilmesi gerektiği;
belirtilmiştir. Söz konusu karar tüm anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına gönderilmiş olup, tez savunma sınav tarihi önerilerinin bu karar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.