Buradasınız : Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi / Anasayfa
Türkçe
English
Cumartesi, 25.10.2014
DERGİNİN TARANDIĞI İNDEKSLER

DUYURU
Süreli Yayınlar Özel Sayısı ve 11.(Güz 2014) Sayısı

Uluslararası hakemli bir yayın olan Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, süreli yayınların kültürel birikim ve aktarıma katkısına dikkat çekmek ve bu noktada bir hizmet sunmak için 2014 Güz döneminde “Süreli Yayınlar Özel Sayısı” planlamaktadır.

Hem basılı olarak hem de internet ortamında yaptığımız yayın faaliyetlerinde 2014 Sonbahar dönemiyle birlikte 5. Yılı ve 11. Sayıyı geride bırakıyoruz. “Karadeniz Kültürü” adıyla Bahar döneminde çıkardığımız ilk özel sayımızdan sonra 2014 Sonbahar’da“Süreli Yayınlar Özel Sayısı” da normal periyodundan bağımsız olarak çıkacaktır.

Yurt içi ve dışından başlangıcından bu güne deksüreli yayınların değişik açılardan irdelenmesi, basının kamuoyu oluşturmak, birikim kazanmak ve bunu aktarmak gibi değişik fonksiyonlarını bir dergi çerçevesinde tartışarak gündemde tutmak, öncelikli amacımızdır.Tanzimat dönemiyle birlikte Türk kültür dünyasına yerleşen süreli yayınlar, başlangıçta Türkiye ve Türkiye dışından yaptıkları yayınlarla siyasî, edebî, ilmî, sosyal ve kültürel anlamda önemli bir işlevi yerine getirmişlerdir. Batı’yı tanıma ve aynı zamanda bir aydınlanma dönemi de sayılabilecek Tanzimat devrinden bünyesinde önemli bir zenginliği barındıran II. Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet’in ilanıyla inkılaplar devrine kadarki yoğun geçen süreçleri barındıran döneme ait süreli yayınlar, uzun bir süre kamuoyundan kısmen de olsa uzak kalmıştır. Üniversitelerimizde bu işin ciddiyetine inanmış pek çok bilim adamı sayesinde bu gün, eski yazılı çoğu süreli yayın hakkında çalışma yapılmış ve bunlar, kültürün hizmetine yeniden sunulmuştur.

Öte yandan Cumhuriyet Türkiye’sinde desüreli yayınlar, hayatın hemen her alanına yayılarak önemli işlevleri yerine getirmiştir. Dergimiz, kültür tarihi çalışmaları açısından da önemli verileri barındıran süreli yayınlarıgündeme taşıyarak sosyal, kültürel ve siyasî hayatın gidişatına etki eden bu organlara bir dikkat sunmayı amaçlamaktadır.

Bu anlamda değerli çalışmalarınızı bekler, kolaylıklar dileriz.

                                                           

                                                                         Doç.Dr.Sedat MADEN

                                                                       Karadeniz Sosyal Bilimler 

                                                                              Dergisi Editörü

 

2014 Sonbahar

11. Sayı için son yazı gönderme tarihi:                              15 Ekim 2014

“Süreli Yayınlar Özel Sayısı”için son yazı gönderme tarihi:  15 Ekim 2014

İletişim: sosdergi@gmail.com

Tel: 0505 2527661

Yrd.Doç.Dr. Hatem Türk

Yazı İşleri Md.