Tarihçe

Enstitümüz, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunun 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun Üniversitesine bağlı çeşitli fakülte/yüksekokulun (Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Turizm Fakültesi, İletişim Fakültesi, Bulancak UBYO, Konservatuar) bünyesinde bulunan 27 ana bilim/ana sanat dalı bünyesinde 29  tezli yüksek lisans, 11 tezsiz yüksek lisans 7 doktora olmak üzere 47 programda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Enstitümüz, bu ana bilim/ana sanat dallarındaki lisansüstü eğitimi koordine etmek, yürütmek ve geliştirmek ile yükümlüdür.