Kurum İzin İşlemleri

Enstitümüz lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerimizin kurum izin işlemleri için, Enstitü Araştırma/Uygulama İzin Talep Formu ve eklerini ilgili Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Başkanlığından üst yazı ile Enstitüye gönderilen ilgili evraklar üzerine, öğrencinin araştırma izin talebi Enstitü tarafından ilgili kuruma üst yazı ile bildirilir. Araştırma izin talebine ilişkin ilgili kurumdan gelen cevap yazısı ve ekleri öğrenciye mail üzerinden ulaştırılır.

* Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurum ve Okullarda yapılacak Araştırmalar İçin;

1- Enstitü Araştırma/Uygulama İzin Talep Formu
2- Etik Kurul Onayı
3- Veri Toplama Araçları (Ölçek, Katılım Formu, Anket, Görüşme Formu, vb. dokümanlar)

4- Çalışma Materyali Örneği(Anket, Form, gönüllü Onam Formu vb. )
5-
Başvuru Formu (ayse.meb.gov.tr üzerinden alınan)
6-
Araştırma İzin Başvuru Taahhütnamesi (ayse.meb.gov.tr üzerinden alınan)
 
      
MEB Araştırma Uygulama İzin Genelgesi.pdf


* Kurumlarda Yapılacak Araştırmalar İçin;

1- Enstitü Araştırma/Uygulama İzin Talep Formu
2- Etik Kurul Onayı
3- Veri Toplama Araçları (Ölçek, Katılım Formu, Anket, Görüşme Formu, vb. dokümanlar)
4- Çalışma Materyali Örneği(Anket, Form, gönüllü Onam Formu vb. )
5- Araştırma yapılacak ilgili kurumun Araştırma İzni İle ilgili (varsa) İstediği Formlar


Hastanelerde araştırma yapmak için il sağlık müdürlükleri web sayfasından temin edilecek “Hastane Araştırma Ön İzin Belgesi” ve “Bilimsel Araştırma Başvuru Formu” bu forma eklenerek teslim edilecektir.

* Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurumlar Yapılacak Araştırmalar İçin;
GSB Araştırma İzni Başvurusu  https://arastirma.gsb.gov.tr/

Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurumlar ile Belediye Sınırlarına Giren Yerlerde Yapılacak Araştırmalar İçin;
Enstitü Araştırma/Uygulama İzin Talep Formunun doldurulması ve açıklama kısmına araştırmanın ne şekilde ve ne amaçla yapılacağı açıkça yazılmalıdır.