Enstitü Kurulu

Müdür V. /Başkan Prof. Dr. Güven ÖZDEM
Müdür Yrd. Doç. Dr. Levent MEMİŞ
Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖCAL
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beyhan KESİK
İktisat Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Erhan PİŞKİN
Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa CİN
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı V. Prof. Dr. Mustafa ŞANAL
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanlığı Doç. Dr. Serpil KARLIDAĞ
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalçın SARIKAYA
Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF
Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Musa GENÇ
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serpil KARLIDAĞ  
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı  Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ
Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sezai BALCI
İşletme Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ
Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüsne Hilal ŞAHİN
Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Şirin DİLLİ
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seda Nur ATASOY
Resim ve Baskı Sanatları Anasanat Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülcan BAŞAR
Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Berna BERKMAN KÖSELERLİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN BUCKLEY
Çocuk Hakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yasemin MAMUR IŞIKÇI
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selçuk KORUCUK
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa ÇAKMAK