SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
TEZ BAŞLIĞI DANIŞMANI MEZUNİYET
TARİHİ
MEZUNİYET
YKK SAYISI
Suat POLAT* (Doktora Prg.) SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARA YER VERİLME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 09.12.2016 2016/34
Nagehan BİTLİSLİ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİNSOSYAL BİLGİLER DERSİ YERYÜZÜNDE YAŞAM ÜNİTESİNDE GEÇEN COĞRAFİ KAVRAMLARIN ALGILAMA DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI(BAYBURT ÖRNEĞİ) Prof. Dr. Ramazan SEVER 23.01.2014 2014/3
Mehmet Ali RÜZGAR 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ İPEK YOLUNDA TÜRKLER ÜNİTESİNDE GEÇEN GÖÇ KAVRAMININ DRAMA YÖNTEMİYLE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ Doç. Dr. Süleyman ELMACI 04.02.2014 2014/6
Mualla ÖĞÜTVEREN SOSYAL BİLGİLER 6.SINIF COGRAFYA KONULARININ ÖĞRETİMİNDE GOGLE EARTH PROGRAMININ BAŞARIYA ETKİSİ Prof. Dr. Mustafa CİN 10.03.2014 2014/7
Gül ŞENSOY VATANDAŞLIK BİLGİSİ KONULARININ ÖĞRETİMİNDE OKUL DIŞI SAHALARIN ETKİLİ KULLANIMI (ORDU ÖRNEĞİ) Dr. Öğr. Üyesi Can EKİZ 14.04.2014 2014/10
Cennet Burcu TABANLI 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ Prof. Dr. Mustafa CİN 11.11.2014 2014/23
Seda YILMAZ 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANIM DURUMLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Can EKİZ 22.10.2014 2014/22
Hakan TÜRK ORDU-GİRESUN HAVA LİMANI (MEKAN SEÇİMİ VE MUHTEMEL ETKİLERİ) Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 30.04.2015 2015/16
İsa KARAKAYA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE MÜZE ALIŞKANLIKLARI(GİRSUN İLİ ÖRNEĞİ) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMENLİ 12.06.2015 2015/22
Fatih Muhammet KÖSE GİRESUNDA DÜZENSİZ SİYAM MAHALLERİNİN ANALİZİ Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 20.08.2015 2015/24
Emre Burak GÜNGÖR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MÜZE ALIŞKANLIKLARI (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMENLİ 06.01.2016 2016/02
Özlem ÖZKOÇ MİLLİYETÇİ DERGİLER IŞIĞINDA 1970-1990 YILLARI ARASINDA TÜRK EĞİTİM SİTEMİ HAKKINDA MİLLİ YAKLAŞIMLAR Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMENLİ 26.01.2016 2016/05
Abdullah DEMİR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZYETERLİLİLK İNANÇLARI İLE İNETERNET KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Süleyman ELMACI 15.07.2016 2016/22
Emrah AKAR TRABZON VİLAYETİ SAHAMELERİNDE GİRESUN Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZMENLİ 15.07.2016 2016/22
Nafiz KÖSE DOĞAL ÇEVRENİN OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ GEOMETRİK ŞEKİLLERİ ÖĞRENME DÜZEYİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mustafa CİN 13.01.2017 2017/04
Fatih UZUN YUSUFELİ VE ÇEVRESİNDEKİ TURİZM POTANSİYELİ Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 28.04.2017 2017/12
Murat ANDIÇ YAŞAM BOYUNCA SABRİ ÖZCAN SAN’IN EĞİTİM, KÜLTÜR VE SİYASİ FAALİYETLERİ Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN 13.06.2017 2017/15
Murat AKDAĞ İLKÖĞRETİMDE PERFORMANS ÖDEVLERİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞÜ Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU 17.07.2017 2017/19
Mehmet AYAZ 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KONULARININ İŞLETİLMESİNDE DERS SAATLERİNİN YETERLİ OLUP OLMADIĞININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE BELİRLENMESİ Doç. Dr. Süleyman ELMACI 20.07.2017 2017/19
Doğuş Doğanay ÇELEBİOĞLU PAZARSUYU VADİSİ’NDEKİ (GİRESUN) HESLER VE ÇEVRE ETKİLERİ Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 05.12.2017 2017/36
Tuğrul KÜLÜNKOĞLU* (Doktora Prg.) İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANACAK OLAN DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN DÜRÜSTLÜK DEĞERİNİ KAZANMA DÜZEYİNE ETKİSİ Prof. Dr. Necdet EKİNCİ 23.10.2018 2018/36
Sema YILMAZ MİLLİ NİZAM PARTİSİNİN KARADENİZ TEŞKİLATI
Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ
25.05.2018 2018/18
Elif DURMUŞOĞLU DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ GİRESUN'DA EĞİTİM VE TEK PARTİ DÖNEMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ
03.05.2018 2018/18
Atilla TAŞKIN ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDA EBEVEYN TUTUMLARI İLE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FARKINDALIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Süleyman ELMACI 15.01.2019 2019/04