SINIF EĞİTİMİ

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
TEZ BAŞLIĞI DANIŞMANI MEZUNİYET
TARİHİ
MEZUNİYET
YKK SAYISI
Derya KELLECİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ İKLİM KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA İNCELENMESİ Prof. Dr. Ramazan SEVER 10.07.2014 2014/17
Ayşe UĞUR ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLER İLE SINIF ÖĞRETMENLERİ MESLEKİ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Han DÖNMEZ 03.07.2015 2015/22
Mustafa TURAN TARİHİ HİKAYELERİN İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN ÖĞRETİMİNDEKİ ÖNEMİ Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA 25.12.2015 2015/37
Hatice GÜLER İLKOKUL 1. SINIFA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN OKULA BAŞLAMA YAŞLARINA GÖRE UYUMLARININ VE OKUMA YAZMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ONUR 15.01.2016 2016/04
Bilge KİRMANOĞLU DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKOKUL TOPLUM HİZMETİ UYGULAMALARINA ETKİSİ Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin ÇETİNKAYA 26.01.2016 2016/05
Adem ARSLAN İLKOKUL 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr.Oğuz Serdar KESİCİOĞLU 30.05.2016 2016/15
Tekin GÜLER BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA PROJE TABANLI ÖĞRENMENİN UYGULAANABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Dr. Öğr. Üyesi Müge AYGÜN 01.08.2016 2016/23
Cansu UYAR AYDIN 4+4+4 EĞİTİM SİSTEMİ UYGULAMASININ ÖGRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Temel TOPAL 06.01.2017 2017/04
Seçil Dilara BOYRAZ İLKOKUL 1. VE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TAHMİN BECERİLERİNİN İNCELENMESİ; UZUNLUKLARI “ÖLÇME” Dr. Öğr. Üyesi Müge AYGÜN 11.05.2017 2017/13
Şule Merve ULUDÜZ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE FEN ÖĞRETİMİ ÖZ YETERLİLİK İNANÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Öğr. Üyesi Eser ÜLTAY 31.05.2017 2017/14
İsmet ERYILMAZ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ DEĞERLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Prof. Dr. Ramazan SEVER 11.07.2017 2017/19
Tuğba AVCILAR 48-66 AYLIK ÇOCUKLARIN ÖLÇME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU 23.08.2017 2017/22
Elif DURKAN İLKOKUL DÖRDÜNCÜ SINIFLARDA GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE DERSLERİNDE ÖĞRENCİLERİN ÜSTBİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİNİ KULLANMALARINI SAĞLAYAN UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ Dr. Öğr. Üyesi Fatmanur ÖZEN 08.09.2017 2017/24
Tuğçe DURMUŞ İLKÖĞRETİM 3. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ERİME, DONMA VE BUHARLAŞMA KAVRAMLARINA YÖNELİK ZİHİNSEL MODELLERİNİN BELİRLENMESİ Dr. Öğr. Üyesi Necla D. USTA 28.11.2017 2017/35
Rahman DERYA 4. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YEREL TARİH ÖĞRETİMİYLE İLGİLİ, BİLGİ, BECERİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA 06.08.2018 2018/28
Mustafa Said SARIBIYIK İLKOKULLARDA TARİHİ ÇİZGİ ROMANLARININ MİLLİ TARİH ŞUURUNUN KAZANIMINDAKİ ÖNEMİ: TARKAN ÇİZGİ ROMAN Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA 06.08.2018 2018/28