Programlar

Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Pogramı Tezsiz Yüksek Lisans Pogramı Doktora Programı
İktisat A.B.D. İktisat İktisat ve Yönetim Bilimleri İktisat
İşletme A.B.D. İşletme İşletme İşletme
Uluslararası İlişkiler A.B.D. Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler -
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi A.B.D. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi -
Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. Türk Dili ve Edebiyatı - Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih A.B.D. Tarih - Tarih
Resim ve Baskı Sanatları A.S.D. Resim ve Baskı Sanatları - -
Sanat ve Tasarım A.S.D. Sanat ve Tasarım    
Radyo Televizyon ve Sinema A.B.D. Sinema ve Televizyon - -
İletişim Bilimleri A.B.D. - - İletişim Bilimleri
Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D. Halkla İlişkiler ve Tanıtım - -
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi A.B.D. Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Türkçe Eğitimi - -
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi A.B.D. Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi - Sosyal Bilgiler Eğitimi
Temel Eğitim A.B.D. Sınıf Eğitimi - -
Eğitim Bilimleri A.B.D. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - -
Eğitim Bilimleri A.B.D. Eğitim Yönetimi Eğitim Yönetimi -
Sosyoloji A.B.D. Sosyoloji - -
Avrasya Araştırmaları (Disiplinlerarası) A.B.D. Avrasya Araştırmaları - -
Kadın Araştırmaları (Disiplinlerarası) A.B.D. Kadın Araştırmaları - -
Ekoturizm Rehberliği (Disiplinlerarası) A.B.D. Ekoturizm Rehberliği Ekoturizm Rehberliği -
Çocuk Haklar (Disiplinlerarası) A.B.D.  Çocuk Hakları Çocuk Hakları -
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Disiplinlerarası) A.B.D. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi -
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Disiplinlerarası) A.B.D. - - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D. Felsefe ve Din Bilimleri - -
İslam Tarihi ve Sanatları A.B.D. İslam Tarihi ve Sanatları - -
Temel İslam Bilimleri A.B.D. Temel İslam Bilimleri - -
Resim-İş Eğitimi A.B.D. Resim-İş Eğitimi - -
Coğrafya  A.B.D. Coğrafya - -