Anabilim Dalları

ANABİLİM/ANASANAT DALLARI
 
İktisat Anabilim Dalı
İşletme Anabilim Dalı
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Tarih Anabilim Dalı
Sosyoloji Anabilim Dalı
Resim ve Baskı Sanatları Anasanat Dalı
Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı
Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı 
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı
Kadın Araştırmaları Anabilim Dalı
Ekoturizm Rehberliği Anabilim Dalı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı
Çocuk Haklar Anabilim Dalı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Coğrafya Anabilim Dalı