2020-2021 BAHAR YARIYILI SONU İTİBARİYLE AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

16 Temmuz 2021 Cuma

13.07.2021 tarihli 2021/26 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu'nda alınan karar gereği " 2020-2021 Bahar Yarıyılı sonu itibariyle azami süresi dolan lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin tez teslim işlemlerinin, öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına yeni dönem başlangıcı göz önünde bulundurularak 01 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar tamamlanmasına, tez savunma sınavı sonrası düzeltme kararı verilen öğrencilerin de aynı şekilde değerlendirilmesine, gereği için Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarına kararın bildirilmesine oybirliği/oy çokluğu ile karar verildi."
Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları adına 01 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar tezlerini teslim etmeleri gerekmektedir.