TEZ AŞAMASINDA OLUP AZAMİ SÜRESİ DOLAN ÖĞRENCİLERİN TEZ SAVUNMA SINAV TARİHLERİ HK.

04 Mayıs 2020 Pazartesi

Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. maddesinin 1. bendinde yer alan ibare doğrultusunda azami süresini tamamlayıp tez savunma sınavına girmesi gereken tüm yüksek lisans öğrencilerinin mağdur olmaması için :
a) Giresun Üniversitesi Senatosu tarafından pandemi nedeniyle yeniden düzenlenen 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı lisansüstü akademik takviminde belirtilen sınav tarihleri dikkate alınarak en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar (teze düzeltme için verilebilecek ek süre, tez teslimi süreleri göz önünde bulundurularak) tez savunma sınavlarını yapmaları;
b) İşlemlerin süresi göz önünde bulundurularak 31 Temmuz 2020 tarihinden en az 20 gün öncesine kadar evrakların Enstitüye teslim edilmesi gerektiği;
Enstitü Müdürlüğümüzce belirlenmiştir. Danışman ve öğrencilerin, tez savunma sınav tarihi önerilerini bu karar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
c) Pandemi nedeniyle ek süre talebinde bulunan öğrencilerin, YÖK'ün de belirttiği üzere 3 hafta ek süre hakkı kazanması nedeniyle 31 Temmuz 2020 tarihinden sonraki 3 hafta sonunda tez savunma sınavlarını yapmaları gerekmektedir.