TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
TEZ BAŞLIĞI DANIŞMANI MEZUNİYET
TARİHİ
MEZUNİYET
YKK SAYISI
Merve BÜYÜKADA KIBRIS TÜRKLERİNİN MİLLİ MÜCADELESİNİN ÖZKER YAŞAN’ IN ROMANLARINA YANSIMASI Prof. Dr. Metin AKAR 22.07.2011 2012/08
Fatma Gizem YILDIRAN NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ESSELAM MUKADDES HAYATTAN LEVHALAR ADLI KİTABINDAKİ ŞİİRLERİN TAHLİLİ Prof. Dr. Metin AKAR 22.07.2011 2012/08
Mehmet ÖZDEMİR AŞK VE KAHRAMANLIK KONULU TÜRK HALK KÜTÜPHANESİNDE DÜŞMAN TİPİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KARA DÜZGÜN 18.07.2013 2013/16
Tuğba AKSOY AZERİ TÜRK MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEME AÇIKLAMALI DİZİN VE SEÇİLMİŞ METİNLER Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 18.07.2013 2013/16
Yeliz GENÇASLAN İZLER MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEMEAÇIKLAMALI DİZİN VE SEÇİLMİŞ METİNLER Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 18.07.2013 2013/16
Yeliz TURİNAY ŞAİR NİHAT AŞAR’IN HAYATI ESERLERİ VE EDEBİ ŞAHSİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Metin AKAR 16.08.2013 2013/16
Gülçin BARMANBAY EVLİYA ÇELEBİ’NİN DOĞU KARADENİZ’DE GÖRDÜĞÜ YERLEŞİM YERLERİ VE BU YERLERİN GÜNÜMÜZ HALİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRLMALI BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Metin AKAR 21.07.2014 2014/17
Sancak Murat BAYRAK ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ALEGORİK MESNEVİLER Prof. Dr. Metin AKAR 22.08.2014 2014/19
Şermin BAKA MİLLİ KÜTÜPHANE YZ. A801 NUMARALI MECMUA (TRANSKRİPSİYONLU METİN-İNCELEME) Prof. Dr. Beyhan KESİK 11.09.2014 2014/21
Sinan KOCA GÖRELE VE YÖRESİ AĞIZLARI (DİL ÖZELLİKLERİ-METİNLER-SÖZLÜK) Prof. Dr. Feridun TEKİN 09.02.2015 2015/08
Yeliz MERT NECATİ BEY DİVANI’NDA ARKAİK UNSURLAR Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 12.02.2015 2015/08
Elif AKCAN DİVAN EDEBİYATINDA HAT Prof. Dr. Beyhan KESİK 09.02.2015 2015/08
Hilal ÖZKAYA AKSU DERGİSİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 16.06.2016 2016/19
Çakır ZENGİN SELAHATTİN BATU’NUN HAYATI,SANATI VE ŞİİRLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 16.06.2016 2016/19
Neslihan BODUR TÜRKAN İLDENİZ’İN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 17.10.2016 2016/30
Erdeniz SAYDAM GİRESUN İLİ YEREL BASININDA YAPILAN YAZIM NOKTALAMA YANLIŞLIKLARI VE ANLATIM BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Feridun TEKİN 09.01.2017 2017/04
Mehmet KURNAZ ÜSTÜN İNANÇ’IN ROMANLARI VE ROMANCILIĞI ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilgehan TÜRK 31.05.2017 2017/14
Emre GÜNEŞ ÖMER SEYFETTİN’İN ESERLERİNDE KİMLİK VE AİDİYET DUYGUSU Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 30.06.2017 2017/17
Yasemin BAYRAKDAR BEYANİ VE TAHMİSLERİ (YAPI KREDİ SERMET ÇİFTER KÜTÜPHANESİ Y.04 63 NUMARALI YAZMA ESER) TRANSKRİPSİYONU METİN İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Musa TOZLU 28.07.2017 2017/19
Gönül DELİCE MİLLİ KÜTÜPHANE 06 MİL Y2. A1694 NUMARALI MECMUA (TRANSKRİPSİYONLU METİN İNCELEME) Prof. Dr. Beyhan KESİK 11.07.2017 2017/19
Onur YILMAZ GAGAUZ VE KASBOY HALK HİKAYELERİNDE DÜĞÜN MERASİMİ Prof. Dr. Ali KAFKASYALI 30.10.2017 2017/32
Yakup ALTIYAPRAK ÇINAR VE GİRESUN ÇINAR DERGİSİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 15.11.2017 2017/35
Fatih MEMİŞ YÖNELİŞLER DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilgehan TÜRK 15.11.2017 2017/35
Fatma KOLA USULİ DİVAI TAHLİLİ Prof. Dr. Beyhan KESİK 19.12.2017 2017/37
Sümeyye ÇELİK RESİMLİ KİTAP MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEME, AÇIKLAMALI DİZİN VE SEÇİLMİŞ METİNLER Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilgehan TÜRK 19.02.2018 2018/10
Abdurrahman ARSLAN EDEBİYAT VE PSİKOLOJİ KAVŞAĞINDA NİHAN KAYA’NIN ESERLERİ Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 29.01.2018 2018/06
Burcu NACAKÇI ÇANAKKALE SAVAŞI KONULU ROMANLARDA KADIN KARAKTERLER Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 16.02.2018 2018/09
Elif  GÜNDÜZ MEYLİ DİVANI TAHLİLİ Prof. Dr. Beyhan KESİK 23.03.2018 2018/13
Celalettin TAYMAZ MORALI AZİZ DİVANI (TENKİTLİ METİN-İNCELEME) Prof. Dr. Beyhan KESİK 20.04.2018 2018/16
Akın ZENGİN ’BA’İS HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE DİVANÇESİ (ŞEKİL VE MUHTEVA ÖZELLİKLERİ-METİN) Prof. Dr. Beyhan KESİK 20.04.2018 2018/16
Songül AYAZ ATATÜRK KİTAPLIĞI BELEDİYE YAZMALARI O.E. YZ 0119 NUMARADA KAYITLI BİR ŞİİR MECMUASI (TRANSKRİPSİYONLU METİN-İNCELEME) Prof. Dr. Beyhan KESİK 12.07.2018 2018/26
Huri Selcen KAYA AŞIK KUL FANİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 10.08.2018 2018/28
Emine ŞENLİKOĞLU VARLIK DERGİSİNDE DİL YAZILARI (1934-1980) Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 14.08.2018 2018/28
Gülşen YILMAZ HÜRRİYET GAZETESİ’NİN 51-100 SAYILARININ İNCELENMESİ (METİN-DEĞERLENDİRME) Dr. Öğr. Üyesi Emine B. TÜRK 16.08.2018 2018/28
Emine BAYRAM HÜRRİYET GAZETESİ’NİN 1-50 SAYILARININ İNCELENMESİ (METİN-DEĞERLENDİRME) Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 16.08.2018 2018/28
Emre ŞENGÜL SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ ALİ NİHAT TARLAN BÖLÜMÜ 21 NUMARADA KAYITLI MECMUA-İ EŞ’AR (229B-309A) (TRANSKRİPSİYONLU METİN İNCELEMESİ) Prof. Dr. Beyhan KESİK 09.10.2018 2018/35
Samed GÜNAY SERVET SOMUNCUOĞLU (HAYATI, SANATI, ESERLERİ) Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN 17.10.2018 2018/35
Ünal ÇAKIR NAZAN BEKİROĞLU’NUN ‘İSİMLE ATEŞ ARASINDA ADLI ROMANININ SÖZ VARLIĞI Prof. Dr. Feridun TEKİN 23.10.2018 2018/36
Ebru CIRIK CENGİZ AYMATOV’UN ESERLERİNDE EVRENSEL SEMBOLLER Dr. Öğr. Fikret USLUCAN 06.12.2018 2018/39
Büşra KÖROĞLU AHMET ÜMİT'İN ROMANLARINDA SUÇ VE SUÇ PSİKOLOJİSİ Dr. Öğr. Fikret USLUCAN 17.12.2018 2019/04
Yasemin ÇAKIR BAŞARAN TÜRKİYE EDEBİYAT MECMUASI (İNCELEME-AÇIKLAMALI DİZİN-TAM METİN) Dr. Öğr. Üyesi Emine B. TÜRK 18.01.2019 2019/09
Ümran TURGUT VARILMAZIN ÖTESİNDE BİR ŞAİR: AHMET KAÇAR’IN HAYAT ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Nazım ELMAS 25.01.2019 2019/05
Zübeyde KAYA KADRO DERGİSİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 28.01.2019 2019/05
Emine KOCA YEDİ İKLİM DERGİSİNDEK TÜRK EDEBİYATI KONULU YAZILARIN İNCELENMESİ (SAYI: 101-200) Dr. Öğr. Fikret USLUCAN 15.03.2019 2019/12
Mehmet ÇALIŞ GİRESUN BİTKİ KÜLTÜRÜ Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KORKMAZ 25.03.2019 2019/13