Lisansüstü Eğitim Süreci

  • Yüksek Lisans Programı Eğitim Süreci (Yol haritası)

    TIKLAYINIZ...

İlgili Formlar:

-Tez Jürisi Atama Formu

-Tez Savunma Kabul Formu

-Yolluk Yevmiye Formu

-Tez Sınavı Tutanak Formu

-Tez Değerlendirme Kişisel Raporu

-Tez Yazım İnceleme Formu

-Tez Teslim Dilekçesi

İlişik Kesme Formu

  • Doktora Programı Eğitim Süreci (Yol haritası)


TEZ KAPAKLARI

( Tez Kapağında: Tez adı büyük harf 12 punto, Anabilim Dalı, Ad Soyad ve Öğrenci no olduğu kısım 14 punto ve kalın, Tez kapakları "selefon kaplama"olmalıdır.)

TEZ YAZIM KILAVUZU (GÜNCEL)
WORD formatı için TIKLAYINIZ...
PDF formatı için TIKLAYINIZ...