İŞLETME

ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
TEZ BAŞLIĞI DANIŞMANI MEZUNİYET
TARİHİ
MEZUNİYET
YKK SAYISI
Caner KORKMAZ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTSEL ADALET VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELEME UYGULAMASI Doç. Dr. Gülşah KARAVARDAR 23.06.2017 2017/17
Cevdet ÖZMEN BİLGİ YÖNETİMİ SÜRECİNDE SESSİZ TİCARETİN İSPATLAR AÇISINDAN ÖNEMİ Doç. Dr. Yeter DEMİR USLU 18.07.2017 2017/19
Şifa KIRHASANOĞLU SUKU: İŞLEYİŞİ, ÇEŞİTLERİ TÜRKİYE’DE VERGİLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Selçuk BALI 11.07.2017 2017/19
Abdülkadir KARAHAN MALİ TABLOLARIN ANALİZİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİST 100’DE İŞLEM GÖREN SPOR KLUPLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Selçuk BALI 11.07.2017 2017/19
Tuğba ATACAN İŞ ETİĞİ KAVRAMI VE GİRESUN VE TRABZON İLLERİNDEKİ İŞ ETİĞİ YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Yeter DEMİR USLU 20.07.2017 2017/19
Tuğçe Arslan ÖZDİL İÇSEL VE DIŞSAL PAZARLAMA ÜZERİNDE İLETİŞİMİN ROLÜ: TOTAL OİL TÜRKİYE A.Ş. BAYİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Prof. Dr. Bayram KAYA 25.12.2017 2017/38
Nihal A. KAYGUSUZ SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN TİCARİ GİRİŞİMCİLİKLE İLİŞKİSİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ 29.01.2018 2018/06
Tülin NAL KARADEMİR İÇ DENETİM RİSKİNİN BULANIK MANTIKLA MODELLENMESİ VE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Alper KARAVARDAR 25.06.2018 2018/22
Yasin KARTAL ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ 26.06.2018 2018/22
Hakan SİPAHİ GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNDE MENTORLUĞUN ROLÜNÜN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ 26.06.2018 2018/22
Okan KEKÜL İMALAT VE HİZMET ÖRGÜTLERİNİN İŞ GÖREN MOTİVASYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: GİRESUN’DAKİ İŞLETMELERDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR ALAN ARAŞTIRMASI Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz GENÇ 27.06.2018 2018/22
Selim KOCA ETİK LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL ADALET UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ozan CİNEL 29.06.2018 2018/23
Emre KESKİN İŞ YAŞAM DENGESİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KADIN ÇALIŞANLARA YÖNELİK BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülşah KARAVARDAR 13.07.2018 2018/26