HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI TEZ BAŞLIĞI DANIŞMANI MEZUNİYET TARİHİ MEZUNİYET YKK SAYISI
Anıl Uğur OĞUZCAN BİR HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI: YEREL YÖNTEMLER Prof. Dr. A.Filiz SUSAR 19.08.2016 2016/25
Gökhan TOPTEPE HAKİKAT, GERÇEK VE SİMÜLASYON TARTIŞMALARI PERSPEKTİFİNDE İMGENİN DÖNÜTLÜĞÜ BİR ARAÇ OLARAK STOK FOTOĞRAFLARI Prof. Dr. Jale SARMAŞIK 19.08.2016 2016/25
İlknur PATAN SİYASAL HALKLA İLİŞKİLERDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Prof. Dr. A.Filiz SUSAR 06.03.2017 2017/08
Ahmet Can AKGÜN TÜRKİYE’DE YÖRESEL ÇAYLARIN MODERNLEŞME SÜRECİ: ÇAYKUR 42 NO’LU TİREBOLU ÇAYI ÖRNEĞİ Prof. Dr. A.Filiz SUSAR 19.06.2017 2017/17
Mehmet DEMİR ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNDE DOĞA-KADIN METAFORU:YEŞİL ARTVİN DERNEĞİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Safiye KIRLAR 06.10.2017 2017/28
Özlem ÇAĞLAN HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KULLANILAN TWİTTER’IN BASIN AJANSI/TANITIM MODELİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Prof. Dr. A.Filiz SUSAR 24.01.2018 2018/06
Dilek TERZİOĞLU KATILIMCI DEMOKRASİ BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İNTERNER/SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ- KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU’NUN TWİTTER PAYLAŞIMLARININ BİR ÖRNEK OLAY ÜZERİNDEN ANALİZİ Prof. Dr. A.Filiz SUSAR 16.02.2018 2018/09
Ertuğrul ARSLAN SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN SİYASAL REKLAMLARIN SOSYAL MEDYADA KULLANIMI :TBMM 1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ, CHP, MHP VE HDP ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ Prof. Dr. Safiye KIRLAR 08.08.2018 2018/28
Dilek PALTUN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA ŞEHİR PAZARLAMA SAKİN ŞEHİRLERDE PAZARLAMA VE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. A.Filiz SUSAR 23.10.2018
2018/36