Yönetim

 
Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Güven ÖZDEM
E-mail: guven.ozdem@giresun.edu.tr
 

Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KARA 
E-mail: ulku.kara.duzgun@giresun.edu.tr
 
Enstitü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN
E-mail:dursun.sahin@giresun edu.tr
 
Enstitü Sekreteri
Ünal ÇAKIR
E-mail: unal.cakir @ giresun.edu.tr
Dahili: 1735
 
 
Sosyal Bilimler Enstitüsünün Kuruluşundan İtibaren Görev Yapan Müdürlerimiz
Doç.Dr. Yakup KÜÇÜKKALE  12.12.2006 - 23.10.2007
Doç.Dr. Ali Ata YİĞİT (Mdr.V.) 23.10.2007 - 15.04.2008
Prof.Dr. Mustafa CİN (Mdr.V.) 15.04.2008 - 15.01.2010
Prof.Dr. Metin AKAR 15.01.2010-15.01.2013
Doç.Dr. Sedat MADEN 24.01.2013 -22.01.2016
Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU 25.01.2016-19.05.2016