Yayın Kurulu

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ayfer YILMAZ - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Betül KARAGÖZ YERDELEN - Giresun Üniversitesi                                  

Prof. Dr. Beyhan KESİK - Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Halis DEMİR - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa CİN - Giresun Üniversitesi     

Prof. Dr. Servet CEYLAN - Giresun Üniversitesi                

Prof. Dr. Seyfettin ARTAN - Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit DENİZ - Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Güven ÖZDEM - Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ - Giresun Üniversitesi      

Doç. Dr. Oğuz Serdar KESİCİOĞLU - Giresun Üniversitesi                         

Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÇEVİK KANSU - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN - Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALVER - Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA - Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN - Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Şenol SEZER - Ordu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KARA DÜZGÜN - Giresun Üniversitesi