İdari PersonelYazı İşleri Birimi
Elif TOPÇU
Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 1736

 

Öğrenci İşleri Birimi
Kayhan DAMCI
Sağlık Teknikeri
Dahili: 1418

 

        Öğrenci İşleri Birimi
          Ayşe Gül AYHAN
         Bilgisayar İşletmeni
         Dahili: 1415

       
          Tahakkuk-Satınalma-Taşınır Kayıt Birimi
                          Hüseyin ERHAN
                       Bilgisayar İşletmeni
                            Dahili: 1797