Künye

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

GIRESUN UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES

 sbe_logo.jpg

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

THE BLACK SEA JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

 

Sahibi / Owner

Prof. Dr. Enver SARI

Editörler / Editors

Prof. Dr. Enver SARI
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖCAL
Dr. Öğr. Üyesi Levent MEMİŞ
 

İngilizce Editörler / English Editors

Doç. Dr. Vedi AŞKAROĞLU, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAKOÇ, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halis GÖZPINAR, Giresun Üniversitesi
Öğr. Gör. Melike GÜNBEY, Giresun Üniversitesi
Öğr. Gör. Eray KARA, Giresun Üniversitesi
Öğr. Gör. Emel TOZLU KILIÇ, Giresun Üniversitesi
Öğr. Gör. Zeynep Yıldız ÇELEBİ, Giresun Üniversitesi

Sekreterler:

Doç. Dr. Mehmet ALVER
Dr. Öğr. Üyesi Derya CEYLAN
 

WEB Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Erkan GÜLER
Öğr. Gör. Hüseyin KARA
Öğr. Gör. Melikali GÜÇ
 

Alan Editörleri / Field Editors
Prof. Dr. Güven ÖZDEM
Prof. Dr. Mehmet DURKAYA
Prof. Dr. Mustafa ŞANAL
Doç. Dr. Cahit KAYA
Doç. Dr. Mehmet ALVER
Dr. Öğr. Üyesi Fadime ÜSTÜNER TOP
Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKYURT
Dr. Öğr. Üyesi İ·smail Cem FERİDUNOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Özgür DEMİRKAN
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Tolga AKAY
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KARA
 

KARADENİZ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YILDA İKİ KEZ YAYINLANAN

(HAZİRAN-ARALIK)

ULUSLARARASI HAKEMLİ BİR DERGİDİR.

 

The Black Sea Journal of Social Sciences is a peer reviewed

international journal published biannualy (June – December).

 

Yazışma Adresi /Correspondence Address

Giresun Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Güre Yerleşkesi 28200 / Giresun

Tel: 0(454) 3101233

e-mail: sosdergi@gmail.com

ISSN:1309-081X

E-ISSN: 2602-3407