Haftalık Ders Programları

 2018-2019 BAHAR DÖNEMİNE AİT HAFTALIK DERS PROGRAMLARI

>>>>>>Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>İletişim bilimleri Doktora Programı

>>>>>>Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans-Doktora Programı

>>>>>>İşletme Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans-Doktora  Programı

>>>>>>Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>>Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

>>>>>>İktisat Tezli Yüksek Lisans-Doktora-İktisat ve Yönetim Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

>>>>>>Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>Resim ve Baskı Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı 

 >>>>>>Sinema ve TV Tezli Yüksek Lisans Programı

 >>>>>>Avrasya Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>Kadın Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>Ekoturizm Rehberliği Tezli Yüksek Lisans Programı

>>>>>>Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

 >>>>>>Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı