AZAMİ SÜRE SONUNDA KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLER HK.(ÖNEMLİ DUYURU)

27 Eylül 2019 Cuma

Enstitümüz Lisansüstü programlarında kayıtlı olup, 2018-2019 Öğretim Yılı sonrasında durumları incelenen Enstitümüz Lisansüstü programlarında 4 (dört) yarıyılı tamamlamış tez aşamasına geçmemiş ve 6 (altı) yarıyılı tamamlamış tez savunmasına girmemiş aşağıdaki listede belirtilen öğrencilerin Giresun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde yer alan ‘‘Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemde başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.’’ (2). ‘‘Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, tez önerisini vermeyen veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan, jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen veya tez savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılır ve ilgili programla ilişiği kesilir.’’ ibaresi gereği Enstitümüz Yönetim Kurulunun 25.09.2019 Tarih ve 2019/37 sayılı kararı ile ilişikleri kesilmiştir.
İLGİLİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ...