Buradasınız : Teze Geçen Öğrenciler / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Türkçe
English
Perşembe, 21.03.2019
ADI SOYADI TEZ KONUSU DANIŞMAN YKK TARİH VE SAYISI
Nazlı ZEYTİN Uluslararası Hukukta Deniz Haydutluğu ve Türkiye Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÖZGEN 15.08.2017-2017/21
Tansu AKIN Cumhuriyet Dönemi Savunma Sanayi Politikaları Dr. Öğr. Üyesi Dr. Cenk ÖZGEN 15.08.2017-2017/21
Sadiye EKİNCİ Türkiye Kentleşmesinde Suriyeli Göçmenler:Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 15.08.2017-2017/21
Şebnem KÖSE Anayasal Haklar Açısından Gezi Parkı Olaylarının Analizi Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 15.08.2017-2017/21
Sebahattin PUL Türkiye'de Gençlik Hareketlerine Bir Örnek:Ülkücü Hareket Dr. Öğr. Üyesi Fuat UÇAR 15.08.2017-2017/21
Fırat KAYA Türkiye'de Sendikal Hareketlere Bir Örnek: Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Dr. Öğr. Üyesi Fuat UÇAR 15.08.2017-2017/21
Mustafa ERYILMAZ Türkiye’de Jandarmanın Yeniden Yapılandırılması: Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Bir Çalışma Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÖZGEN 16.02.2018-2018/09
Zekican FİRİDİNOĞLU Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kamu Diplomasisindeki Rolü Dr. Öğr. Üyesi Cenk ÖZGEN 16.02.2018-2018/09