Buradasınız : Teze Geçen Öğrenciler / Sosyal Bilgiler Eğitimi
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019
ADI SOYADI TEZ KONUSU DANIŞMAN YKK TARİH VE SAYISI PROGRAM
Şeyma Demet İNCE Giresun Üniversitesi’nin Giresun Şehrinin Kalkınmasına Etkileri Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 14.09.2012-2012 / 13 Tezli Yüksek Lisans
Muharrem GÜLER Bafra İlçesinin Turizm Coğrafyası Prof.Dr. Serkan DOĞANAY 14.09.2012-2012 / 13 Tezli Yüksek Lisans
Ali Fuat ÖCAL Atatürk Üniversitesi’nin Kuruluşu Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN 14.09.2012-2012 / 13 Tezli Yüksek Lisans
Semih Yılmaz Ulaşım Coğrafyası Açısından POLATLI Doç. Dr. Süleyman ELMACI 21.06.2013-2013 / 14 Tezli Yüksek Lisans
Ayşegül KÜMBÜL Yağlıdere’den (Giresun) Amerika Birleşik Devletleri’ne Yapılan Göçler (Sosyal,Ekonomik,Kültürel Sonuçları) Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 21.06.2013-2013 / 14 Tezli Yüksek Lisans
Atilla TAŞKIN Çocuk Hakları konusunda anne baba tutumları ile ortaokul öğrencilerinin farkındalık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Doç. Dr. Süleyman ELMACI 30.11.2016-2016/32 Tezli Yüksek Lisans
Niyazi AKTÜRK Giresun Halkevi’nin Kuruluşu ve 1932-1951 yılları arası Eğitim Faaliyetleri Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ 20.02.2015-2015 / 08 Tezli Yüksek Lisans
Gülcan ÖZTÜRK Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları Açısından Kamu Personeli Seçme(KPSS) ve Öğretmenlik Alan Bilgi Sınavları Coğrafya Sorularının Analizi (2006-2013) Prof. Dr. Serkan DOĞANAY 16.09.2013-2013 / 23 Tezli Yüksek Lisans
Nuri YILMAZ Bilgisayar Destekli Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan “Yeryüzünde Yaşam” Ünitesinin Öğretimine ve öğrenci Başarısına Etkileri Prof. Dr. Mustafa CİN 16.09.2013-2013 / 23 Tezli Yüksek Lisans
Caner ADIGÜZEL Giresun Basın Tarihinden Bir Örnek: Işık Gazetesi Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN 24.10.2013-2013 / 25 Tezli Yüksek Lisans
Mehmet ULUSAN Giresunlu Bir Siyasetçi ve İş Adamı Olarak Ahmet Hamdi BOZBAĞ Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN 24.10.2013-2013 / 25 Tezli Yüksek Lisans
Mustafa Yaşar KAYIM Tek Parti Döneminde Ordu’da Eğitim (1923-1950) Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ 20.02.2015-2015 / 08 Tezli Yüksek Lisans
Zabite ÖNAL Doğal Çevre Özelliklerinin Tirebolu Halk Kültürüne Etkileri Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 11.08.2014-2014 / 17 Tezli Yüksek Lisans
Dilay BAYAR Giresun İlinde Kentsel Dönüşüm ve Coğrafi Yaklaşım Doç Dr. Süleyman ELMACI 11.08.2014-2014 / 17 Tezli Yüksek Lisans
Abdullah TOK 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi Prof. Dr. Serkan DOĞANAY 30.12.2014-2014 / 25 Tezli Yüksek Lisans
Yasemin ARABACI Çok Partili Hayat Sonrası Giresun’da Eğitim-Öğretim Dr. Öğr. Üyesi Can EKİZ 28.08.2014-2014 / 19 Tezli Yüksek Lisans
Önder KILIÇ Ortaöğretim Tarih Dersinin Öğretiminde Tartışma Yöntemine İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri (Giresun İli Örneği) Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN 30.12.2014-2014 / 25 Tezli Yüksek Lisans
Zeynep ÖZTÜRK Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesinin Kuruluşundan Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Fakültesi Oluncaya Kadar Olan Süreç Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ 09.12.2015-2015 / 35 Tezli Yüksek Lisans
Nesrin CANLI Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Evrensel ve Milli Değerleri Algılama Düzeyleri Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 24.08.2015-2015 / 24 Tezli Yüksek Lisans
Ebru AVCI 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Haritaların Nitelikleri ve Kullanabilirlik Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Giresun Örneği) Prof. Dr. Serkan DOĞANAY 24.08.2015-2015 / 24 Tezli Yüksek Lisans
Nurhan ÇETİN Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Değer Algıları Üzerine Bir Çalışma (Giresun Üniversitesi Örneği) Dr. Öğr. Üyesi Can EKİZ 24.08.2015-2015 / 24 Tezli Yüksek Lisans
Sema Semra ERİKLİLİ Lise Tarih Derslerinde Resimlendirilmiş Öykülerin Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi Prof. Dr. Serkan DOĞANAY 23.11.2015-2015 / 34 Tezli Yüksek Lisans
Özge YİĞİT Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Kuruluş Yılları Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN 04.09.2015-2015 / 27 Tezli Yüksek Lisans
Nurhan ÇETİN Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Değer Algıları Üzerine Bir Çalışma (Giresun Üniversitesi Örneği) Dr. Öğr. Üyesi Can EKİZ 04.09.2015-2015 / 27 Tezli Yüksek Lisans
Tuğrul KÜLÜNKOĞLU İlköğretim Sosyal Bilgiler Değer Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrencilerin Dürüstlük Değerini Kazanma Düzeyine Etkisi Prof.Dr. Ünsal BEKDEMİR 30.09.2016-2016/28 DOKTORA
Recep DEMİR Tanzimat’tan Günümüze Çocuk Dergilerinin Söz Varlığı Açısından İncelenmesi Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Sema YILMAZ Milli Nizam Partisi ve Karadeniz Teşkilatı Dr. Öğr. Üyesi Can EKİZ 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Sena ÖZARSLAN Pozitivizm ve Türk Eğitim hayatı üzerine etkisi. Dr. Öğr. Üyesi Can EKİZ 02.03.20172017/07 Tezli Yüksek Lisans
Fatih KOÇAK Ortaöğretim 9.Sınıf Coğrafya Dersinde Google Earth’ün Akademik Başarıya Etkisi Prof. Dr. Mustafa CİN 30.09.2016-2016/29 DOKTORA
Ahmet SAKIN Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan Coğrafya Konularının Öğretim Süreçlerine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Giresun İli Piraziz İlçesi Örneği) Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 02.10.2017-2017/27 Tezli Yüksek Lisans
Mustafa TURAK Aybastı İlçesi’nin Ekoturizm Potansiyeli. Prof. Dr. Serkan DOĞANAY 30.09.2016-2016/29 Tezli Yüksek Lisans
Yelda YILMAZ Aybastı İlçesi’nin Ekoturizm Potansiyeli. Dr. Öğr. Üyesi Eray ALACA 29.12.20162016/35 Tezli Yüksek Lisans
Savaş ŞAHİN Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gezi-Gözlem Tekniğine İlişkin Görüşleri Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 06.02.2018-2018/07 Tezli Yüksek Lisans
Selami ÇELİK Köy Enstitüleri Kültür derslerinde milliyetçive sosyo-kültürel öğelerimize yer verilme durumlarının incelenmesi. Prof. Dr. Necdet EKİNCİ 07.11.2016-2016/30 Tezli Yüksek Lisans
Mehmet Ali Yavuzyılmaz Sosyal Bilgiler eğitiminde alternatif ölçme araçları kullanımın yaşama dönük becerilerin kazandırılmasına ilişkin öğretme ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Doç.Dr.Hasan Hüseyin Aksu 5.02.2017-2017/05 Tezli Yüksek Lisans
Muhammed ŞAKAR Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ 11.12.2017-2017/36 Tezli Yüksek Lisans
Güven AYDIN Coğrafi Özellikler Açısından Türkiye'de Elektrik Enerjisi Üretimi Prof. Dr. Serkan DOĞANAY 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Emrah ASLAN Kız Öğretmen Okulu'ndan Eğitim Yüksekokulu'na Giresun Eğitim Fakültesi (1962-1992) Dr. Öğr. Üyesi Gürkan F. SAYLAN 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Özlem AKKOÇ Tek Partiden Çok Partili Döneme Geçişte İlköğretim Ders Kitaplarında İdeal Yurttaşlık Prof. Dr. Necdet EKİNCİ 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Ayşe ÇABUK Cumhuriyette Günümüze İnkılap Tarihi Öğretiminde Atatürk İmajı Dr. Öğr. Üyesi Tercan YILDIRIM 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Burcu BEKDEMİR Erken Cumhuriyet Döneminde İlkokul Tarih Ders Kitaplarında İdeal Türk Çocuğu İmajı Dr. Öğr. Üyesi Tercan YILDIRIM 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Emrah ÇAKMAK Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Tarih Özel Öğretim Yöntemlerine Yönelik Öz Yeterlilik Algıları Dr. Öğr. Üyesi Eray ALACA 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Erdem KÜPELİ UNESO Dünya Miras Listesinde Bulunan Pamukkale ve Kapadokya Doğal Kültürel Miras Alanlarının, 11. Sınıf Coğrafya Derslerindeki Yeri ve Vatanseverlik Değerine Etkisi (Giresun İli Örneği) Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Hakan ÖZEN Heyelan(1959) Nedeniyle Çaykara İlçesinden (Trabzon) Kırıkhan İlçesine (Hatay) Gerçekleşen Göçler ve Sosyal,Kültürel, Ekonomik Etkileri Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Meryem D. DENİZ Giresun Üniversitesinde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Giresun İlinin Turistik Değerleri Konusundaki Farkındalık Düzeyleri Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Muhammet KARA Gelişen Yayla Turizminin Çevresel Etkilerini Azaltmada Çevre Eğitiminin Önemi: Hıdırnebi Yaylası Örneği Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Erol ÇİĞDEM Menderes Dönemi Gümüşhane'de İktisadi Hayat (1950-1960) Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Muhammed ŞAKAR Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşundan Günümüze İlköğretim/Ortaokul Tarih-Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Orta Çağ Öğretiminin İncelenmesi Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Serhat ÇAKMAK Doğu Karadeniz'de Türk Ocakları Doç. Dr.Mehmet ÖZMENLİ 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans