Buradasınız : Teze Geçen Öğrenciler / Tarih
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019
ADI SOYADI TEZ KONUSU DANIŞMAN YKK TARİH VE SAYISI
Emine BAŞUSLU SEKA Aksu Kağıt Fabrikasının Tarihi Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT 22.09.2017-2017 / 25
Aydın ASLAN Osmanlı Döneminde 18. ve 19. Yüzyılda Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadınların Kurduğu Vakıflar (Ordu,Giresun,Trabzon) Yrd.Doç. Dr. İsmail KIVRIM 14.09.2012-2012 / 13
Tülay ABAKAY MINDIZ 19. ve 20. Yüzyılda Giresun’a Gelen Göçler Doç. Dr. Sezai BALCI 16.02.2018-2018/09
Meryem DAĞLAR Cumhuriyet Döneminde Bayburt’ta eğitim (1923-1950) Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT 24.10.2013-2013 / 25
Harun YILMAZ Osmanlı Devletinin Son Döneminde Giresunlu Din Adamları (Müftü, Kadı, Naib, Müderris) Doç. Dr. Sezai BALCI 24.10.2013-2013 / 25
Ezgi TÜRKMEN 1876-1914 Fatsa Kaza’sında Sosyal ve Ekonomik Hayat Prof. Dr. Aygün ATTAR 12.11.2013-2013 / 27
Ebru Firdevs ÖZTÜRK Ermeni Tehciri’nin Giresun’da Uygulanması Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 15.08.2016-2016 / 23
Önder ERYILMAZ Milli Mücadelede Gümüşhane ve Bayburt (1918-1923) Doç. Dr. Sezai BALCI 16.06.2014-2014 / 13
Sevgi KARADEMİR Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Tarihçi Emin Ali Çavlı’nın Hayatı ve Eserleri Prof. Dr. Mustafa ORAL 26.06.2014-2014 / 14
Ayşen KULAK ŞEN Mükrimin Halil Yinanç’ın Hayatı ve Eserleri Prof. Dr. Mustafa ORAL 26.06.2014-2014 / 14
Hikmet BIÇAKCI CHP Döneminde Giresun Milletvekillerinin Faaliyetleri (1923-1950) Doç. Dr.Sezai BALCI 10.02.2015-2015 / 6
Melek YILDIRIM XIX. Yüzyılda Giresun’da Denizcilik Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 10.04.2015-2015 / 12
İbrahim GEZMİŞ 19.Yüzyılda Görele (1850-1900) Doç. Dr. Sezai BALCI 24.08.2015-2015 / 24
Sinan HORTAÇLI 19.YY Osmanlı Devleti’nde Bandırma Kazasının Sosya-Ekonomik Yapısı Doç. Dr. Sezai BALCI 18.09.2015-2015 / 28
Yaşar ÇINAR Giresun Halkevi ve Faaliyetleri(1933-1951) Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT 23.11.2015-2015 / 34
Fatih KARAHAN 20.Yüzyılın İlk Çeyreğinde Doğu Karadeniz Bölgesinde Ayrılıkçı Ermeni Faaliyetleri Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT 23.11.2015-2015 / 34
Cavanşir HÜSEYNSOY Azerbaycan’ın Bağımsızlık Mücadilesinde Dönüm Noktası:20 Ocak 1990 Bakü Katliamı(1988/1991) Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT 23.11.2015-2015 / 34
Tuğba ÖKSÜZ Türk Bozkır Devletinde Yönetim-Din İlişkisi ve Teokrasi Meselesi Dr. Öğr. Üyesi Selim KARAKAŞ 31.12.2015-2015 / 37
Emel ÇETİNKOL Selçuklular Zamanında Gayrimüslim Ülke ve Toplumlar İle Sosyo-Politik Yakınlaşmalar Dr. Öğr. Üyesi Emrullah KALELİ 12.01.2016-2016 / 02
Adnan YAZICI Birinci Dünya Savaşında Harşit Savunması Doç. Dr. Sezai BALCI 25.02.2016-2016 / 10
Çağla TOZLUOĞLU Cumhuriyet Dönemi Halıcılık Eğitimi Doç. Dr. Ali Ata YİĞİT 19.09.2016-2016/26
Ali TİRYAKİ İlk Türk GazetecisiÇapanzade Yusuf Agah Efendi (1832-1885) Doç. Dr. Sezai BALCI 19.09.2016-2016/26
Ünal AYVAZ Hasan Fehmi Bey ve Serbesti Gazetesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza YAĞLI 19.09.2016-2016/26
Ahmet DEMİR Tanzimatçı Bir Devlet Adamı: Ahmet Arif Paşa (1830-1895) Dr. Öğr. Üyesi Hadiye YILMAZ 19.09.2016-2016/26
Fatma KÜRKAN Giresun’da Türk Su Kültürünün İzleri Dr. Öğr. Üyesi Selim KARAKAŞ 19.09.2016-2016/26
Uğur UĞURLU Eski Türk Yazıtlarında Boylar ve Kurucu Sülaleler   30.09.2016-2016/28
Sinan HORTAÇLI Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Bandırma   30.09.2016-2016/28
Şahadet YAZAR Tarihte Usul Geleneği ve Johannes h. Mordtmann’ın İlm-i Usul-i Tarih Başlıklı Eseri Prof. Dr. Mustafa ORAL 21.12.2017-2017/37
Fatih DİZDAR Giresun Millet Mektepleri Prof. Dr. Mustafa ORAL 15.08.2017-2017/21
Tuğba ALTIN Necip Asım Yazıksız'ın ''Orhun Abideleri'' Adlı Eserinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Selim KARAKAŞ 15.08.2017-2017/21
Ekrem CEBECİ Cumhuriyet Döneminde Giresun Belediyesi (1923-1945) Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 15.08.2017-2017/21
Tuğba TARAKÇI Bizans Toplumunda Kadınlar Dr. Öğr. Üyesi Emrullah KALELİ 15.08.2017-2017/21
Fatma EKİNCi 1939 Erzincan Depreminin, Siyasi, Sosyal Yardımlaşma ve Toplumsal Açıdan Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 15.08.2017-2017/21
Ali YILMAZ Dr. Ali Naci DUYDUK'un Hayatı ve Faaliyetleri Doç. Dr. Sezai BALCI 15.08.2017-2017/21
Zeynep ARSLAN Osmanlı Mebusan Meclisinde Görev Yapan Yahudi Milletvekilleri Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 15.08.2017-2017/21
Mehmet SAMAR Eski Türklerde Töre Dr. Öğr. Üyesi Selim KARAKAŞ 15.08.2017-2017/21
Zeynep ARSLAN Mikail Portakal Paşa, Hayatı ve Eserleri Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 22.01.2018-2018/04
Nesrin OK II. Abdülhamit Döneminde Muhalif Basın Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 06.02.2018-2018/07
Aysu AKGÜN Giresun Halkevi ve Aksu Dergisi Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 06.02.2018-2018/07
Esra YILMAZ Kutadgu Bilig’e Göre Türklerde Devlet, Toplum ve Adalet Anlayışı Prof. Dr. Nursulu ÇETİN 06.02.2018-2018/07
Sezai AYDIN Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e (1908-1933) Şebinkarahisar Milletvekilleri ve Faaliyetleri Prof. Dr. Mustafa ORAL 06.02.2018-2018/07
Akın AKTAŞ Nene Hatun’un Hayatı ve Nene Hatun Bibliyoğrafyası Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 06.02.2018-2018/07
Fatih Süleyman TATLI Akşam Gazetesinde Lozan Barış Konferansı (1922-1923) Dr. Öğr. Üyesi Oktay KARAMAN 06.02.2018-2018/07