Buradasınız : Teze Geçen Öğrenciler / Sınıf Eğitimi
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019
ADI SOYADI TEZ KONUSU DANIŞMAN YKK TARİH VE SAYISI
Gülşah Sezgin ÇEBİ Ordu İlinde 48-72 Aylık Çocukların Temel Kavram Becerilerinin İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Müge AYGÜN 16.12.2014-2014 / 24
Ümit AKAR Bilgisayar Destekli Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedogojik Alan Bilgisi (TPAB) Üzerindeki Yansımaları Dr. Öğr. Üyesi Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ 21.06.2013-2013 / 14
Yurdagül GENÇ 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki “Kendimi Tanıyorum” Ünitesinde Yer Alan Değerlerin Öğrenci Kazanım Düzeylerinin Değerlendirilmesi Prof. Dr. Ramazan SEVER 18.07.2013-2013 / 16
Zeyneb KARAMEŞE 4+4+4 Eğitim Modelinde İlkokul 2. Sınıf Öğrencilerinin Okula Başlama Yaşına Göre Okul Başarılarının İncelenmesi (Ordu Örneği) Prof. Dr. Ramazan SEVER 18.07.2013-2013 / 16
Mehtap ERDOĞAN İlkokul 4. Sınıf Öğrenci Velilerinin Çocuklarının Kazanmasını İstedikleri Değerler ve Çocuklarının Değer Yönelimlerinin İncelenmesi Prof. Dr. Ramazan SEVER 18.07.2013-2013 / 16
Muhammet Said ÇELİK Grigory Petrov ve Nurettin Topçu’nun Eğitim Anlayışlarının Karşılaştırılması Dr. Öğr. Üyesi Dursun ŞAHİN 13.02.2014-2014 / 6
Emsal MELİKOĞLU Hayat Bilgisi Öğretim Programında Yer Alan Değerlerle 100 Temel Eserde Verilmek İstenen Değerler Üzerine Bir İnceleme Prof. Dr. Ramazan SEVER 28.08.2014-2014 / 19
Hasan ARI Veli-Öğretmen İletişiminin 3.Sınıf Öğrencilerinin Ders Başarılarına Etkileri Prof. Dr. Ramazan SEVER 28.08.2014-2014 / 19
Sevtap YAVUZ Aile Katılımlarının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Motivasyon Düzeylerine Etkisi Prof. Dr. Ramazan SEVER 28.08.2014-2014 / 19
Elif ÇELİK Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Etik Dışı Davranışlar Hakkında Görüşleri Prof. Dr. Ramazan SEVER 28.08.2014-2014 / 19
Haluk DÜNDAR İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Ünite Değerlendirme Sorularının Dr. Öğr. Üyesi Müge AYGÜN 8.10.2014-2014 / 21
Deniz GÜLER Yeni Eğitim Sisteminin (4+4+4) İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Bilişsel Öğrenmelerine Etkisi Prof. Dr. Mustafa CİN 8.10.2014-2014 / 21
Duygu AVCI Giresun’daki Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Velileri Üzerindeki Mentorluk Rolü Üzerine Bir İnceleme Prof. Dr. Ramazan SEVER 24.08.2015-2015 / 24
Rahman DERYA 4. Sınıf Öğretmenlerinin Yerel Tarih Öğretimi İle İlgili Bilgi, Beceri ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA 21.03.2016-2016 / 11
Mustafa Said SARIBIYIK Tarkan Çizgi Romanlarının İlkokul Tarih Öğretimindeki Önemi Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA 24.08.2015-2015 / 24
Elvan YÜKSEL İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Yardımseverlik Değerinin Öğrenci Kazanım Düzeyinin İncelenmesi Prof. Dr. Ramazan SEVER 24.08.2015-2015 / 24
Gülbeyaz Şebnem GÖZÜDOK Hayat Bilgisi Ders Kitabındaki Etkinliklerin Değer Eğitimi Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Mustafa CİN 18.09.2015-2015 / 28
Duygu AVCI Giresun’daki Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Velileri Üzerindeki Mentorluk Rolü Üzerine Bir İnceleme Prof. Dr. Ramazan SEVER 18.09.2015-2015 / 28
Mehtap EROL İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerine Hayat Bilgisi Dersinde Kazandırılması Amaçlanan Değerlere İlişkin Veli Görüşleri Prof. Dr. Ramazan SEVER 12.02.2016-2016/09
Ceylan CİNAL İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafi Kavramlara İlişkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesi Prof. Dr. Ramazan SEVER 31.07.2017-2017/19
İbrahim UZUN Sınıf Öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi Prof. Dr. Ramazan SEVER 11.12.2017-2017/36
Damla KOZAN Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 1. Sınıf Matematik Dersinde Materyal Kullanımına İlişkin Görüşleri (Kayseri Örneği) Prof. Dr. Ramazan SEVER 19.09.2016-2016/26
Arzu ÖZAY İlkokul Öğrencilerinin Bilinçli Tüketicilik Düzeylerinin İncelenmesi Prof. Dr. Mustafa CİN 19.09.2016-2016/26
Sevil YILMAZ Oyunla Öğretimin Problem Çözme Yöntemiyle Uygulaması Dr. Öğr. Üyesi Beytullah Dönmez 19.09.2016-2016/26
Bakiye SÜLEYMANOĞLU DEMİR 4,5,6,7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine İlişkin Tutumları Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZTÜRK 19.09.2016-2016/26
Fatih Ünlü Sınıf Öğretmenlerinin ilkokul Sosyal Bilimler dersinde görsel materyalerle desteklenmiş Tarih öğretimine ilişkin görüşleri (Sarıkamış ilçesi örneği) Dr. Öğr. Üyesi Elif Mamur Yılmaz 02.03.20172017/07
Havva Hilal PUL Kuantum Öğrenme Yklaşımının İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Okuryazarlığına Etkisi Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU 15.08.2017-2017/21
Ahmet Polat YAZICIOĞLU Fen Bilimleri Dersinde Mektup Yazma Etkinliğinin 5. Sınıf Işığın ve Sesin Yayılması/ Fiziksel Olaylar Ünitesinde Öğrencilerin Başarılarına Etkisi ve Mektup Yazma Etkinliği Hakkında Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi Dr. Öğr. Üyesi Eser ÜLTAY 06.02.2018-2018/07
Hatice CİĞERCİ Kamu ve Özel İlkokullarda Görev Alan Öğretmen Görüşlerine Göre Etkili Okul ve Aile İşbirliği İlişkisinin Değerlendirilmesi Doç. Dr. Güven ÖZDEM 15.08.2017-2017/21
Eren MOLO Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersinde Kullandıkları Resim Yorumlama Becerisinin İncelenmesi Prof. Dr. Ramazan SEVER 15.08.2017-2017/21
Seniha BEDİR Güncellenen 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Değerler Hakkında Öğretmen Görüşleri Prof. Dr. Ramazan SEVER 15.08.2017-2017/21
Fatih KAVAK Tarihi Romanlarda Değerler Eğitimi: Abdullah Ziya KOZANOĞLU Örneği Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA 15.08.2017-2017/21
Muhammet ÇOLDUR Milli Tarih Hakkında Öğretmen Görüşleri Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA 15.08.2017-2017/21
Şengül ÖZTÜRK YILMAZ Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Kitaplarının Disiplinlerarası Kullanımı Konusunda Görüşlerinin Belirlenmesi: Örnek Bir Kitap Çalışması Dr. Öğr. Üyesi Müge AYGÜN 06.02.2018-2018/07
Ömer Faruk UMAR İlkokul 4.Sınıf sosyal Bilgiler Dersinde Tarih Öğretimde Materyal Kullanımı Dr. Öğr. Üyesi Nazım KURUCA 30.09.2016-2016/28