Buradasınız : Teze Geçen Öğrenciler / İktisat
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019
ADI SOYADI TEZ KONUSU DANIŞMAN YKK TARİH VE SAYISI PROGRAM
Faruk BİLEN Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı Prof. Dr. Servet CEYLAN 23.09.2009-2009/17 Tezli Yüksek Lisans
Bilge Ali YILMAZ Enerji Fiyatlarının Yatırımlar Üzerindeki Etkisi Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 23.09.2009-2009/17 Tezli Yüksek Lisans
Mediha Nasan AYKUT Karadeniz Böilgesinin Zenginlikleri ve Yerleşim Yapısı İlişkisi Prof. Dr. S. Kemal KARTAL 10.02.2012-2012 / 3 Tezli Yüksek Lisans
Zeynep Ezgi DOĞAN ÇORBACIOĞLU Sivas’ın Toplumsal Yapısı Prof. Dr. S. Kemal KARTAL 10.02.2012-2012 / 3 Tezli Yüksek Lisans
Gürkan ÇAKIR Destekli Tarım Üretimi ve Giresun’da Tarım Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 10.02.2012-2012 / 3 Tezli Yüksek Lisans
M. Ramazan DEMİRCİ Yönetim Yapısı Bağlamında Hükümet Sistemleri ve Ekonomik Gelişme Arasındaki İlişkiler Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 06.02.2018-2018/07 Tezli Yüksek Lisans
Levent ERİŞ Fındık Ürünün Üretilmesi, Pazarlaması ve Tüketimi Sürecinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 14.09.2012-2012 / 13 Tezli Yüksek Lisans
Özcan ELEVLİ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Örnek Kararları” Işığında Çevre Hakkı:2000-2012 Dönemi Üzerine Bir İnceleme Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 14.09.2012-2012 / 13 Tezli Yüksek Lisans
Nurhan KUL Türkiye’de Yaşanan Ekonomik Krizlerin Analizi Prof. Dr. Servet CEYLAN 14.09.2012-2012 / 13 Tezli Yüksek Lisans
Ayşegül TEMEL Prof.Dr. Gülten KAZGAN’ın Yaşamı, Yapıtları, Fikirleri, Uygulamaları ve Türk Toplumsal Yaşamına Katkıları Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN   Tezli Yüksek Lisans
Kenan KARAMAN Gelir Dağılımında Adaletsizlik sorununa Karşı Uygulanan Kamu Politikaları. 1980 Sonrası Örneği Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 21.06.2013-2013 / 14 Tezli Yüksek Lisans
Melahat KOTAN Çin Halk Cumhuriyetinin Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçişinin Nedenleri ve Sonuçları Prof. Dr. Betül K. YERDELEN 02.10.2017-2017/27 DOKTORA
Coşkun ÖZTAŞ Türkiye Kalkınma Planlarının Uygulama Sonuçları Dr. Öğr. Üyesi Işıl DEMİRTAŞ 15.09.2017-2017/24 Tezli Yüksek Lisans
Okan ALİCANOĞLU Türkiye Otomotiv Sanayiinde Yapılan Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: 2000-2013 Dönemi Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 30.09.2016-2016/29 Tezli Yüksek Lisans
Bilgin TEKER Şebinkarahisar’ın Toplumsal Yapısı Prof.Dr. Ayşe ÖZCAN 30.09.2016-2016/28 Tezli Yüksek Lisans
Ezel YAVAŞLAR Çevre Ekonomisi Prof. Dr. S. Kemal KARTAL 9.07.2014-2014 / 16 Tezli Yüksek Lisans
Önder BAŞUSLU 2000 Yılı Sonrası KOSGEB Tarafından Kadın Girişimcilere Yönelik Sunulan Hizmetlerin İl Ekonomisine Katkıları:Giresun Örneği Yrd. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Işıl DEMİRTAŞ 15.09.2017-2017/24 Tezli Yüksek Lisans
Aysel HEŞİMOVA Doğalgazın Üretimi Pazarlaması ve Kullanılması: Azerbaycan Örneği Prof. Dr. S.Kemal KARTAL 20.02.2015-2015 / 08 Tezli Yüksek Lisans
Merve AYDIN Sağlık Ekonomisi Dr. Öğr. Üyesi Işıl DEMİRTAŞ 29.12.2017-2017/38 Tezli Yüksek Lisans
Betül ERDOĞAN Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Ekonomisinde Ekonomik Yatırımlar ve Siyasal Kararlar: Sağlık Sektöründe Hükümetin Tercihlerine Yönelik Analitik Bir Çalışma Prof. Dr. Bayram KAYA 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Samet COŞKUNER Dünya’da Yenilenebilir Enerji Destek(Teşvik) Mekanizmaları ve Türkiye Deneyimi Prof. Dr. Ayşen ÖZCAN 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Sinan AKBABA Giresun Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim Eğilimlerinin Araştırılması Prof. Dr. Servet CEYLAN 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Selen YILMAZ Türkiye’de Teknoloji ve İstihdam İlişkisi Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Elvan KÜPELİ Petrol Piyasalarının Yapısı ve İşleyişi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Dr. Öğr. Üyesi Işıl DEMİRTAŞ 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Davut KOCAELİ Giresun Ekonomisinin Verimlilik Analizi Dr. Öğr. Üyesi Burcu Y. ŞAHİN 29.12.2017-2017/38 Tezli Yüksek Lisans
Ömer Emin DEDE Enerji Tüketimi ve Karbon Salımı İlişkisi Prof. Dr. Servet CEYLAN 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Kübra ÇATAL Bütçe Dengesi ve Özel Tasarruflar Arasındaki İlişki Prof. Dr. Servet CEYLAN 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Tülay DİK Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarını Analizi Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Lütfiye Tuğba Cebeci Türkiye’de İş Gücü Piyasasında Kadın Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Seher BEKTAŞ Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri Dr. Öğr. Üyesi Emek Aslı CİNEL 19.09.2016-2016/26 Tezli Yüksek Lisans
Mustafa Malkoç YAŞAR Orta Gelir Tuzağı ve Çıkış Yolları: Güney Kore Örneği Prof. Dr.Servet CEYLAN 19.09.2016-2016/26 DOKTORA
Gonca YAŞAR Tüketici Güven Endeksi (Öncü) Bir Gösterge Midir? Prof. Dr. Servet CEYLAN 29.12.20162016/35 DOKTORA
Hatice Berrin ÖZKAYA Türkiye'de Cari İşlemler Açığının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri (2006-2016) Dr. Öğr. Üyesi Emek A. CİNEL 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Süreyha NURDEMİR Türkiye'de Uygulanan İktisat Politikaları Çerçevesinde Gelir Dağılımı Analizi (2006-2016) Dr. Öğr. Üyesi Emek A. CİNEL 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Aziz Ufuk DEMİR Enerji Kooperatiflerinin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolleri ve AB Deneyimi Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Çağrı EKİZ Çevre Politikalarının Makroekonomik Değişkenler Açısından Analizi Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Selçuk YILMAZ Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Üzerinden Yeşil Büyümenin Analizi Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Hasibe Nüget KEYİF Dışa Açıklığın Rekabet Gücü Üzerine Etkileri Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Cemile ALP Cinsiyet Eşitsizliğinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi Dr. Öğr. Üyesi Buru Y. ŞAHİN 15.08.2017-2017/21 Tezli Yüksek Lisans
Emine S. B. ERKAN Türk Bankacılık Sektöründe Ahlaki Tehlike ve Konut Kredi Kullandırımlarına Etkisi Prof. Dr. Servet CEYLAN 15.08.2017-2017/21 DOKTORA
Halit Levent ORMAN Dışa Açıklık ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki: Teori ve Uygulama Prof. Dr. Servet CEYLAN 15.08.2017-2017/21 DOKTORA
Samet YILMAZ Vergilerin İstihdam Üzerine Etkileri Prof. Dr. Mehmet DURKAYA 06.02.2018-2018/07 Tezli Yüksek Lisans