Buradasınız : Tezler/Mezunlar / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI TEZ BAŞLIĞI DANIŞMANI MEZUNİYET TARİHİ MEZUNİYET YKK SAYISI
Merve BÜYÜKADA KIBRIS TÜRKLERİNİN MİLLİ MÜCADELESİNİN ÖZKER YAŞAN’ IN ROMANLARINA YANSIMASI Prof. Dr. Metin AKAR 22.07.2011 2012/08
Fatma Gizem YILDIRAN NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ESSELAM MUKADDES HAYATTAN LEVHALAR ADLI KİTABINDAKİ ŞİİRLERİN TAHLİLİ Prof. Dr. Metin AKAR 22.07.2011 2012/08
Mehmet ÖZDEMİR AŞK VE KAHRAMANLIK KONULU TÜRK HALK KÜTÜPHANESİNDE DÜŞMAN TİPİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Öğr. Üyesi Ülkü KARA DÜZGÜN 18.07.2013 2013/16
Tuğba AKSOY AZERİ TÜRK MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEME AÇIKLAMALI DİZİN VE SEÇİLMİŞ METİNLER Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 18.07.2013 2013/16
Yeliz GENÇASLAN İZLER MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEMEAÇIKLAMALI DİZİN VE SEÇİLMİŞ METİNLER Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 18.07.2013 2013/16
Yeliz TURİNAY ŞAİR NİHAT AŞAR’IN HAYATI ESERLERİ VE EDEBİ ŞAHSİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Metin AKAR 16.08.2013 2013/16
Gülçin BARMANBAY EVLİYA ÇELEBİ’NİN DOĞU KARADENİZ’DE GÖRDÜĞÜ YERLEŞİM YERLERİ VE BU YERLERİN GÜNÜMÜZ HALİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRLMALI BİR ARAŞTIRMA Prof. Dr. Metin AKAR 21.07.2014 2014/17
Sancak Murat BAYRAK ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA ALEGORİK MESNEVİLER Prof. Dr. Metin AKAR 22.08.2014 2014/19
Şermin BAKA MİLLİ KÜTÜPHANE YZ. A801 NUMARALI MECMUA (TRANSKRİPSİYONLU METİN-İNCELEME) Prof. Dr. Beyhan KESİK 11.09.2014 2014/21
Sinan KOCA GÖRELE VE YÖRESİ AĞIZLARI (DİL ÖZELLİKLERİ-METİNLER-SÖZLÜK) Prof. Dr. Feridun TEKİN 09.02.2015 2015/08
Yeliz MERT NECATİ BEY DİVANI’NDA ARKAİK UNSURLAR Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR 12.02.2015 2015/08
Elif AKCAN DİVAN EDEBİYATINDA HAT Prof. Dr. Beyhan KESİK 09.02.2015 2015/08
Hilal ÖZKAYA AKSU DERGİSİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 16.06.2016 2016/19
Çakır ZENGİN SELAHATTİN BATU’NUN HAYATI,SANATI VE ŞİİRLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 16.06.2016 2016/19
Neslihan BODUR TÜRKAN İLDENİZ’İN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 17.10.2016 2016/30
Erdeniz SAYDAM GİRESUN İLİ YEREL BASININDA YAPILAN YAZIM NOKTALAMA YANLIŞLIKLARI VE ANLATIM BOZUKLUKLARI Prof. Dr. Feridun TEKİN 09.01.2017 2017/04
Mehmet KURNAZ ÜSTÜN İNANÇ’IN ROMANLARI VE ROMANCILIĞI ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilgehan TÜRK 31.05.2017 2017/14
Emre GÜNEŞ ÖMER SEYFETTİN’İN ESERLERİNDE KİMLİK VE AİDİYET DUYGUSU Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN    
Yasemin BAYRAKDAR BEYANİ VE TAHMİSLERİ (YAPI KREDİ SERMET ÇİFTER KÜTÜPHANESİ Y.04 63 NUMARALI YAZMA ESER) TRANSKRİPSİYONU METİN İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Musa TOZLU 28.07.2017 2017/19
Gönül DELİCE MİLLİ KÜTÜPHANE 06 MİL Y2. A1694 NUMARALI MECMUA (TRANSKRİPSİYONLU METİN İNCELEME) Prof. Dr. Beyhan KESİK 11.07.2017 2017/19
Onur YILMAZ GAGAUZ VE KASBOY HALK HİKAYELERİNDE DÜĞÜN MERASİMİ Prof. Dr. Ali KAFKASYALI 30.10.2017 2017/32
Yakup ALTIYAPRAK ÇINAR VE GİRESUN ÇINAR DERGİSİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Hatem TÜRK 15.11.2017 2017/35
Fatih MEMİŞ YÖNELİŞLER DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilgehan TÜRK 15.11.2017 2017/35
Fatma KOLA USULİ DİVAI TAHLİLİ Prof. Dr. Beyhan KESİK 19.12.2017 2017/37
Sümeyye ÇELİK RESİMLİ KİTAP MECMUASI ÜZERİNE BİR İNCELEME, AÇIKLAMALI DİZİN VE SEÇİLMİŞ METİNLER Dr. Öğr. Üyesi Emine B. TÜRK 19.02.2018 2018/10
Abdurrahman ARSLAN EDEBİYAT VE PSİKOLOJİ KAVŞAĞINDA NİHAN KAYA’NIN ESERLERİ Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 29.01.2018 2018/06
Burcu NACAKÇI ÇANAKKALE SAVAŞI KONULU ROMANLARDA KADIN KARAKTERLER Dr. Öğr. Üyesi Fikret USLUCAN 16.02.2018 2018/09