Buradasınız : Program ve İçerik / Açılan Dersler (Bahar Yarıyılı) / Temel Eğitim
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019

2017-2018 BAHAR YARIYILI AÇILAN DERSLER VE GÖREVLENDİRMELER

TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI (Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı)

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Dersi Okutacak Olan Öğretim Üyesi

SINO602

Bilgisayarda İstatistik Uygulamaları

Z

3

0

3

6

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU

SINO604

Harita Bilgisi

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Ramazan SEVER

 

SINO616

İlkokul Prog.ve Prog.Gel.Yeni Yak.

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Temel TOPAL

SINO618

Türk Medeniyet Tarihi

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Nazım KURUCA

 

SINO620

Klasik Test Geliştirme Teknikleri

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Müge AYGÜN

 

SINO622

Doğal Afet Eğitimi

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Mustafa CİN

 

SINO624

Akademik Yazma Teknikleri

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Ramazan SEVER

 

SINO626

Seminer

Z

2

0

2

6

Prof. Dr. Ramazan SEVER

Prof. Dr. Mustafa CİN

Prof. Dr. Şule BAYRAKTAR

Yrd. Doç. Dr. Nazım KURUCA

Yrd. Doç. Dr. Müge AYGÜN

Yrd. Doç. Dr. Eser ÜLTAY

Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÜLTAY

SINO628

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mekansal Öğrenme Ortamları

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Ramazan SEVER

 

SINO630

Disiplinler Arası Öğretim ve Çocuk Edebiyatı

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Müge AYGÜN

 

SINO632

Fen Bilimleri Eğitiminde Meta Analiz

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Eser ÜLTAY

SINO634

Okul Kültürü ve Yönetimi

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Fatmanur ÖZEN

SINO636

Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Necla DÖNMEZ USTA

SINO640

İlköğretim Fen Eğitiminde Laboratuvar Kullanma Teknikleri ve Güvenli Çalışma

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Elif ÖZTÜRK

SINO642

Görsel Okuryazarlık ve Yaratıcılık II

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Elif MAMUR YILMAZ

 

SINO644

Fen Bilimleri Eğitiminde Öğrenme Teorilerinin Kullanımı

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÜLTAY

SINO646

İlköğretimde Argümantasyon Tabanlı Fen Öğretimi

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Şule BAYRAKTAR

 

SINO648

İlkokul Fen Öğretiminde Araştırmaya Dayalı Etkinlik Geliştirme

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Meltem DURAN

 

SINO650

Karma Yöntem Arş. Tas. Ve Yürüt.

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Banu Çiçek SEYHAN

SINO652

Disiplinler arası Müze Eğitimi Uygulamaları

S

3

0

3

7

Yrd. Doç. Dr. Handan BÜLBÜL

SINO513

Uzmanlık Alan Dersi

Z

8

0

8

6

Prof. Dr. Ramazan SEVER

Prof. Dr. Mustafa CİN

Prof. Dr. Şule BAYRAKTAR

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU

Yrd. Doç. Dr. Nazım KURUCA

Yrd. Doç. Dr. Müge AYGÜN

Yrd. Doç. Dr. Eser ÜLTAY

Yrd. Doç. Dr. Dursun ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Elif ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Beytullah DÖNMEZ

Yrd. Doç. Dr. Elif MAMUR YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Neslihan ÜLTAY

SINO515

Tez Çalışması

Z

1

0

1

20

Prof. Dr. Ramazan SEVER

Prof. Dr. Mustafa CİN

Doç. Dr. Hasan Hüseyin AKSU

Yrd. Doç. Dr. Nazım KURUCA

Yrd. Doç. Dr. Müge AYGÜN

Yrd. Doç. Dr. Eser ÜLTAY

Yrd. Doç. Dr. Dursun ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Elif ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Beytullah DÖNMEZ

Yrd. Doç. Dr. Elif MAMUR YILMAZ