Buradasınız : Program ve İçerik / Açılan Dersler (Bahar Yarıyılı) / Türk Dili ve Edebiyatı
Türkçe
English
Cuma, 22.03.2019

   

  2017-2018 BAHAR YARIYILI AÇILAN DERSLER VE GÖREVLENDİRMELER

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (TEZLİ)

 

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Dersi Okutacak Olan Öğretim Üyesi

TDE 501

Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri-I

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Hamza KOÇ

TDE 529

Mitoloji-I

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif KORKMAZ

TDE 539

Tanzimattan Günümüze Edebiyat Tarihçiliğimiz

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

TDE 543

Yeni Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

TDE 545

Şiir Sanatı

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

TDE 547

Tanzimat Sonrası Türk Şiiri

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

TDE 549

1950 Sonrası Türk Şiiri

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Emine Bilgehan TÜRK

TDE 521

Türk Halk Edebiyatının Kaynakları

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARA DÜZGÜN

TDE 527

Türk Destanları-I

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Abonoz KÜÇÜK

TDE 600

Seminer

Z

2

0

0

6

Prof. Dr. Beyhan KESİK
Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

Prof. Dr. Feridun TEKİN

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

Yrd. Doç. Dr. Emine Bilgehan TÜRK

Yrd. Doç. Dr. Hamza KOÇ

Yrd. Doç. Dr. Abonoz KÜÇÜK

Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZBEK

TDE 601

Uzmanlık Alan Dersi

Z

0

0

8

10

Prof. Dr. Beyhan KESİK

Prof. Dr. Feridun TEKİN

Prof. Dr. Nazım ELMAS

Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

Yrd. Doç. Dr. Emine Bilgehan TÜRK

Yrd. Doç. Dr. Hamza KOÇ

Yrd. Doç. Dr. Abanoz KÜÇÜK

Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZBEK

Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARA DÜZGÜN

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

Yrd. Doç. Dr. Dursun ŞAHİN

 

TDE603

Tez Çalışması

Z

0

0

1

20

Prof. Dr. Beyhan KESİK

Prof. Dr. Feridun TEKİN

Prof. Dr. Nazım ELMAS

Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

Yrd. Doç. Dr. Emine Bilgehan TÜRK

Yrd. Doç. Dr. Hamza KOÇ

Yrd. Doç. Dr. Abanoz KÜÇÜK

Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZBEK

Yrd. Doç. Dr. Ülkü KARA DÜZGÜN

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

Yrd. Doç. Dr. Dursun ŞAHİN

 

TDE 570

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Z

3

0

3

6

Prof. Dr. Beyhan KESİK

TDE 502

Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri-II

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Hamza KOÇ

TDE 510

Eski Türk Edebiyatı Araştırma Yöntemleri-II

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Beyhan KESİK

TDE 530

Mitoloji-II

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif KORKMAZ

TDE 542

Yeni Türk Edebiyatında Dönemler

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

TDE 544

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

TDE 546

Roman Teorisi ve İncelemesi

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Emine Bilgehan TÜRK

TDE 550

Yeni Türk Edebiyatında Türler

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Seda ÖZBEK

TDE 556

Türkiye Türkçesi Ses Bilimi

S

3

0

3

6

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

 

TDE 560

Eski Anadolu Türkçesi

S

3

0

3

6

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

TDE 566

Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Karşılaştırmalı İncelemeler

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Feridun TEKİN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2017-2018 BAHAR YARIYILI AÇILAN DERSLER VE GÖREVLENDİRMELER

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI (DOKTORA)

Dersin kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

K

AKTS

Dersi Okutacak Olan Öğretim Üyesi

TDE 703

Klasik Türk Şiirinde Muhteva İncelemeleri

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Beyhan KESİK

 

TDE 719

Mukayeseli Edebiyat

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

TDE 725

Eski Anadolu Türkçesi I

S

3

0

3

6

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

TDE 727

Türkiye Türkçesi (Yapı Bilgisi) I

S

3

0

3

6

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

TDE 743

Osmanlı Türkçesi I

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Beyhan KESİK

TDE 700

Seminer

Z

2

0

2

6

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

TDE 801

Uzmanlık Alan Dersi

Z

8

0

0

6

Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

Prof. Dr. Nazım ELMAS

Prof. Dr. Beyhan KESİK

Prof. Dr. Feridun TEKİN

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif KORKMAZ

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

TDE 718

XX. YY Türk Romanı

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Emine Bilgehan TÜRK

TDE 720

Karşılaştırmalı Türk Şiiri

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Emine Bilgehan TÜRK

TDE 724

Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

TDE 760

Türk Halk Şiiri İncelemeleri

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif KORKMAZ

TDE 762

Tahkiye Geleneği ve Türk Hikayeceliği

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

TDE 764

Karşılaştırmalı Türk Romanı

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

TDE 768

Poetikalar

S

3

0

3

6

Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

TDE 770

Metinlerarasılık

S

3

0

3

6

Yrd. Doç. Dr. Fikret USLUCAN

TDE 800

Doktora Yeterlik

Z

0

0

0

24

Prof. Dr. Ali İhsan KOLCU

Prof. Dr. Nazım ELMAS

Yrd. Doç. Dr. Hatem TÜRK

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif KORKMAZ

TDE 802

Doktora Tezi

Z

1

0

0

24

Prof. Dr. Beyhan KESİK

Doç. Dr. Hakan ÖZDEMİR

Prof. Dr. Feridun TEKİN