Buradasınız :
Türkçe
English
Pazar, 20.08.2017
14.07.17 | 21:57 zaman: 36 Gün

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ MÜLAKAT SONUÇLARI

 

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN YAPILAN MÜLAKAT SINAVI SONUCUNDA KAZANAN ADAYLAR GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİNİN 6. MADDESİ 11. BENDİNDE YER ALAN ''

(11) Dört yıllık fakülte/yüksekokul bölümlerini/programlarını birincilikle bitiren adaylar için mezun oldukları alandaki tezli yüksek lisans programlarına ek kontenjan açılabilir ve sayısını enstitü yönetim kurulu belirler. Bu başvurular genel başvuru sıralaması dışında değerlendirilir. Adayların kabulünde asgari başvuru şartlarının yerine getirilmesi gereklidir. Adayların başarı puanları en yüksekten başlayarak sıralanır. Yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 40’ın veya giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 veya üzerinde, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı notu 40 veya üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile lisans bitirme not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz. Kesin kayıt hakkı kazanan bölüm birincileri ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Kontenjan fazlası adaylar ise diğer başvurularla birlikte genel sıralamaya dâhil edilir.''

İBARESİ GEREĞİ DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.

GENEL BAŞARI NOTU HESAPLAMASINDA;

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN:

(* )Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %20’sinin ve yabancı dil sınavından alınmış olan puanın %10’unun toplamı alınarak hesaplanır.

(*) Hesaplanan puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı puanı 60’ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olanlar belirlenen kontenjanlar dâhilinde programlara yerleştirilir. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkat/yazılı sınav notu ile lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Yetenek sınavına/portfolyo incelemesine veya mülâkata/yazılıya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmaz.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN:

(*)  Başvurusu geçerli sayılan adaylar mezuniyet notu başarı puanına göre en yüksek puandan en küçük puana doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınacaktır. Kabul edilen öğrenci sayısı kadar yedek liste yapılacak, asıl listeden kayıt yaptırmayan adaylar için sırasıyla yedek listeden öğrenci çağrılacaktır.

DOKTORA PROGRAMI İÇİN:

(*) Doktora/sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamı alınarak hesaplanır.

 (*) Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Giriş başarı notu 70’in altında olan adaylar sınavdan başarısız sayılır. Giriş başarı notu 70 ve üzerinde olanlar, en çok belirlenen kontenjanlar dâhilinde kesin kayıt hakkı kazanır.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...